Tiks sniegta palīdzība bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām

28.05.2014.

Pagājušajā nedēļā 28. maijā Preiļos noslēdzās apmācību semināri speciālistu komandai, kuras redzeslokā būs bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Kārtējo reizi kopā bija sanākuši Preiļu novada dažādu iestāžu pārstāvji, lai mācītos, diskutētu un ikdienas darbā palīdzētu ģimenēm, kurās ir bērni ar speciālām vajadzībām. Šobrīd jau var teikt, ka ir sagatavota profesionāla komanda, kura var sniegt konsultācijas un atbalstu vecākiem, lai viņi justos atbalstīti, drošāki un spētu saņemt padomu, kad tas nepieciešams. 

Speciālisti darbojas dažādās jomās, viņi ir arī domubiedri (mediatori), lai veicinātu  bērnu un jauniešu integrāciju gan starp vienaudžiem izglītības iestādēs, gan sabiedrībā. Profesionālajā komandā darbojas pārstāvji no sociālā dienesta, bāriņtiesas, policijas, darbībā iesaistījušies arī skolu sociālie pedagogi un psihologi.

10. augustā notiks vērienīgs pasākums, kurā tiks iesaistīti bērni ar speciālām vajadzībām, īpaši vēršot vērību bērniem no sociālā riska grupas. Šo pasākumu organizēs apmācītie speciālisti – mediatori. 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.