NVA Jauniešu garantijas pasākumos piedalās vairāk nekā 6 tūkstoši jauniešu

03.06.2014.

Kopš šī gada sākuma jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, var pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos. Visā sadarbības ar NVA laikā jaunietim tiek nodrošināta pastāvīga karjeras vadība – karjeras konsultants, kurš, izmantojot dažādas metodes – profilēšanas rezultātus, individuālās un grupu konsultācijas – konkrētam jaunietim nosaka nepieciešamo atbalsta pasākumu grozu.

 

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu dalībnieki saņem NVA speciālistu konsultācijas karjeras attīstības jautājumos, apmeklē seminārus, lekcijas vai īsos kursus NVA konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Jauniešu garantijas pasākumu dalībniekiem ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, iesaistoties profesionālajā apmācībā, vai iegūt darba dzīvē nepieciešamās prasmes, apgūstot neformālās izglītības programmas. Tiek piedāvāts arī atbalsta pasākums “Darbnīcas jauniešiem”, kas dod iespēju mācību iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, kā arī tiek piedāvāta iespēja iegūt darba iemaņas, strādājot sabiedrības labā atbalsta pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā.”

 

Tāpat NVA piedāvās valsts līdzfinansētās nodarbinātības pasākumu „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”, pirmās darba pieredzes iegūšanas iespējas, iesaistoties atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim”, bet uzņēmīgākajiem jauniešiem – arī atbalstu pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai.

 

2014.gada aprīļa beigās NVA bija reģistrēti 18 677 bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem, to skaitā 8 682 jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Vidējais bezdarba ilgums jauniešiem bezdarbniekiem ir apmēram 4 mēneši. 68% no jauniešiem bezdarbniekiem ir ieguvuši tikai pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību vai nav pat pamatizglītības. Vismazāk jauniešu bezdarbnieku ir ar augstāko izglītību – 9%.

 

Šī gada četros mēnešos NVA Jauniešu garantijas pasākumos kopumā iesaistījušies 6 215 jauniešu, NVA profesionālās un neformālās apmācības programmu apguvē piedalās 655 jaunieši, pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” – 348, „Darbnīcās jauniešiem”- 116, savukārt Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus apmeklējuši 5846 jaunie cilvēki. 43 jaunieši, kuri atraduši darbu attālāk no savas dzīves vietas, iesaistījās reģionālās darba mobilitātes programmā un saņem no NVA transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju.

 

Jauniešu vispieprasītākās profesionālās apmācības programmas ir „Lietvedis”, „Konditora palīgs”, „Apsardzes darbs”, „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē”, „Projektu vadība”, „Datorsistēmas tehniķis”, „Sanitārtehnisko iekārtu montētājs” u.c. Izmantojot neformālās izglītības iespējas, jaunieši visbiežāk izvēlās latviešu un svešvalodu apguvi, kā arī datorzinības.

 

Informācija par Jauniešu garantijas atbalsta pasākumiem atrodama NVA mājaslapas sadaļā „Jauniešiem”:  http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=487

 

Sagatavoja:

Iveta Kancēna

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

Tālr. 67021808; 67021744

info@nva.gov.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 03.06.2014.