11. jūnijā informācijas diena par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā un publisko pakalpojumu sniegšanā NVO

11.06.2014.

Latvijas Kopienu iniciatīvu fondaprojekts „Lemjam kopā” (Nr.: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/066/135)

Informācijas diena par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā un publisko pakalpojumu sniegšanā Preiļos,  Preiļu nevalstisko organizāciju centrā, Kooperatīva ielā 6

2014. gada 11. jūnijā

Dienas kārtība

10.30 -11.00 Dalībnieku reģistrācija

11.00 – 13.00 NVO finansējuma avoti: valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību dāvināšanas (ziedošanas) politika (Informācija par „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantasizšķērdēšanas novēršanas likuma” ieviešanu, ar to saistītajām problēmām un iespējām).

NVO darbības finansēšana Lietuvā un Igaunijā.

 

Ieskats donororganizāciju „psiholoģijā” un projektu pieteikumu izvērtēšanas prakse – Liesma Ose

13.00 – 13.45 Pusdienas

13.45 – 15.15 Kā laba NVO iekšējo procesu pārvaldība un plānošana sekmē līdzdalības kapacitāti? – Inta Šimanska

15.15 – 15.30  Kafijas pauze

15.30 – 17.00     Apmācības projektu grāmatvedības uzskaites organizācijā un projekta īstenošanas uzraudzībā – Aija Rusiņa

 

Pēdējās izmaiņas: 11.06.2014.