4. jūnijā uzņemšanas iestājeksāmeni Preiļu mūzikas un mākslas skolā

04.06.2014.

Preiļu mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus 2014./2015. mācību gadam mūzikas (klavieru, vijoles, akordeona, pūšaminstrumentu spēles un vokālās mūzikas) programmā. 

Gaidām uz uzņemšanas iestājeksāmeniem 4. jūnijā plkst.18.00.

 

Pēdējās izmaiņas: 04.06.2014.