Preiļu iedzīvotāju viedokļi par sakoptību un atkritumu šķirošanu pilsētā

27.05.2014.

Mūsdienās atkritumu šķirošanai tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība, un par to tiek runāts daudz vairāk nekā iepriekš. Šī tēma tiek aizskarta gan pasaulē, gan Latvijā, tomēr pie mums tā vēl tikai pamazām attīstās un vairāk pieejama ir lielpilsētās, taču tiek pievērsta uzmanība tam, lai arī mazpilsētās un lauku reģionos tiktu ieviesti speciāli atkritumu šķirošanas konteineri, kas samazinātu jauno izstrādājumu izmaksas un ievērojami ieekonomētu dabas resursus. Kā zināms arī mūsu pilsētā ir ieviesti vairāki speciālie atkritumu šķirošanas punkti, tāpēc devos noskaidrot mūsu pilsētas iedzīvotāju viedokli par atkritumu šķirošanu un Preiļu pilsētas un tās apkārtnes sakoptību kopumā, kā arī mudinātu cilvēkus pievērsties atkritumu šķirošanai nopietnāk.

Zane Beča, studente

Ne vienmēr sanāk šķirot, jo atkritumu izmešana bieži vien notiek steigā. Atkritumu šķirošana ir saprotama, jo uz konteineriem rakstīts, kas kur jāmet. Mājās man ir viena miskaste, tāpēc metu iekšā visu kopā.

Būtu forši, ja visi šķirotu, jo globāli tas, protams, dotu daudz, ja varētu vismaz pusi atkritumu pārstrādāt! Bet, tā kā mūsdienu cilvēks dzīvo sev un šodienai, ir muļķīgi gaidīt no visiem šādu atdevi.

Runājot par mūsu pilsētu, es teiktu, ka tā ir ļoti tīra, tiesa, to esmu īpaši pamanījusi pēdējo gadu laikā.

Ceļmalās joprojām izmet atkritumus, bet, kā to novērst, godīgi sakot, nezinu. Varam ik pēc desmit metriem uzlikt miskastes, bet vienalga neviens šoferis nebremzēs mašīnu, lai izmestu konfekšu papīrīti.

Lai atkritumu daudzums samazinātos, protams, ka jāizvēlas jebkura produkcija ar pēc iespējas mazāk iepakojuma, īpaši būtu jāatdala papīrs, lai varētu to pārstrādāt.

Edgars Vanags, būvnieks

Šķiroju reti, atkritumu šķirošanas sistēma man ir saprotama, šķiet, ar to es iepazinos, vērojot televīzijas reklāmas. Mājās šķirošanai iekārtots nav nekas, tomēr mans viedoklis ir tāds, ka atkritumi ir jāšķiro, tad tos var kvalitatīvāk un ekoloģiski tīrāk pārstrādāt.

Mūsu pilsēta, pēc manām domām, ir tīra un sakopta, par to man ir liels prieks. Jā, ceļmalās izmet, novērst to, iespējams, varētu, ja ierīkotu bezmaksas izgāztuvi pilsētā. Lai atkritumu daudzums samazinātos vajadzētu vairāk ražot dabīga materiāla iepakojumus.

Elīna Dūda, studente

Atkritumus ikdienā nešķiroju, jo ir pārāk liela atkritumu daudzveidība, nav laika un vietas. Pati atkritumu šķirošana? Jā, ir saprotama! Uz konteineriem viss ir uzrakstīts. Noteikti atkritumi ir jāšķiro, jo atkritumu izgāztuves ir tik pārpildītas, bet, ja katrs pieliktu kaut nelielas pūles, lielu daļu varētu pārstrādāt, otrreizēji atgriezt darbībā utt. Cilvēki ir grūti iekustināmi, tāpēc, manuprāt, ir grūti likt tiem mainīties, bet tas nav neiespējami.

Toms Budriķis

Reizēm šķiroju, jo tas būtu jādara obligāti. Jā, šķirošanas sistēma man ir skaidra, uz atkritumu konteineriem ir uzrakstīts, tāpat arī informācija ir iegūstama no televīzijas un interneta. Ir iekārtotas trīs miskastes papīram, stiklam un plastmasai.

Atkritumi būtu jāšķiro obligāti, tas palīdz videi un būtu Latvijai tikai par labu.

Mūsu pilsēta ir sakopta, bet dažās vietās varētu izvietot vēl miskastes. Ir vajadzīgas miskastes, kuru Preiļu parkā ir ļoti, ļoti maz. Jāturpina cilvēkus mudināt atkritumus šķirot.

Arnolds Stupāns

Pārsvarā atkritumus nešķiroju, viss tiek mests vienā maisā, jo nav vietas trīs maisiem virtuvē, bet, ja eju pa ielu un man rokās ir plastmasas pudele, tad, protams, to metu paredzētajā konteinerā. Tas viss man ir saprotams, jo kas kur jāmet, ir norādīts uz konteineriem.

Manuprāt ar šādiem līdzekļiem, kā tas ir Latvijā, netiks panākta progresīva atkritumu šķirošana, ir jādomā citādi veidi, piemēram, paaugstinot cenu dzērieniem PET pudelēs un iekārtojot PET pudeļu nodošanas punktus vai automātus. Naudu, kas it kā tiek lietota šķirošanai, varētu vairāk atvēlēt stikla taras iepirkšanai un pārstrādāšanai, jo tagad tiek pieņemtas tikai alus pudeles un arī par smieklīgu cenu, kas nestimulē cilvēkus tās nodod pārstrādei.

Veronika Golubicka

Pārsvarā atkritumus nešķiroju, tikai plastmasas pudeles parasti sviežu tam atbilstošā konteinerā. Ikdienā šķirošanai nepietiek laika un nepievēršu īpašu uzmanību.

Šķirošana man ir saprotama, jo uz visiem konteineriem tiek parādīts, kas kur jāmet, un internetā ir informācija, bet tās ir maz.

Mājās atkritumu šķirošana nav ierīkota, bet pagalmā ir speciāls šķirošanas laukums ar norādēm. Atkritumi ir jāšķiro, lai nepiesārņotu vidi, taču, manuprāt, tikai maza daļa to ievēro.

Mūsu pilsēta ir tīra, taču atsevišķās vietās, kurās ir par maz atkritumu tvertņu, var ieraudzīt arī izmestus atkritumus. Atkritumu izmešanu ceļmalās īpaši neesmu ievērojusi, bet domāju, ka gan jau ir, jo daudzi nevēlas piemēslot savos transportos, vai slinkums vest līdz atkritumu tvertnēm. Vienīgais veids, kā to novērst, ir ierīkot videokameras, kas šobrīd tiek arī popularizēts lielpilsētās.

Daniēls Pūdžs, Biznesa augstskolas Turība Komunikāciju fakultātes students

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.