Noslēgusies iedzīvotāju aptauja par karstā ūdens pakalpojuma nepieciešamību vasaras periodā

27.05.2014.

Noslēgusies SIA „Preiļu saimnieks” aptauja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem par karstā ūdens pakalpojuma nepieciešamību vasaras mēnešos, ja būs jāmaksā par karstā ūdens sistēmas uzturēšanu (cirkulāciju). Lielākā daļa ir izvēlējušies turpināt saņemt karstā ūdens pakalpojumu.

Divās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dzīvokļu īpašnieku vairākums ir izlēmis attiekties no karstā ūdens pakalpojuma, un tajās no šī gada 2. jūnija tiks pārtraukta karstā ūdens sagatavošana un padošana. Taču tas nenozīmē, ka šo māju iedzīvotāji šo pakalpojumu nevarēs turpmāk saņemt, proti, kastā ūdens padeve tiks atjaunota, ja dzīvokļu īpašnieku vairākums par to izlems un par to informēs pakalpojuma nodrošinātāju. Šāda iespēja, veicot rakstisko aptauju, tika izskaidrota visiem dzīvokļu īpašniekiem.

Arī līdz šim daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās iedzīvotāji ziemas periodā maksāja par karstā ūdens cirkulācijai patērēto siltumenerģiju, tikai tā maksa tika iekļauta apkures sistēmas aprēķinā, bet šobrīd šīs maksas pozīcija rēķinos tiks atspoguļota atsevišķi, norādot tiešo siltumenerģijai patērēto maksu par karstā ūdens sistēmas uzturēšanu (cirkulāciju), kura tiks uzskaitīta pēc siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem un katrai mājai atšķirsies.

Siltumenerģijas daudzums, kurš vasaras periodā tiek patērēts karstā ūdens sistēmas uzturēšanai (cirkulācijai), ir starpība starp kopējo mājai pievadīto siltumenerģijas daudzumu un karstā ūdens uzsildīšanai patērētās siltumenerģijas daudzumu.

Maksa par karstā ūdens cirkulāciju ir saistīta ar visā mājā patērēto karstā ūdens daudzumu: ja visā mājā karstā ūdens patēriņš ir mazs, tad maksa par cirkulāciju būs lielāka, bet, ja māja karsto ūdeni patērē vairāk, tad maksa par cirkulāciju būs zemāka. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem maksa par cirkulāciju vasaras mēnešos tiks aprēķināta, proporcionāli izdalot uz visiem dzīvokļu īpašumiem mājā.

Jau vēstījām, ka no šī gada 1. maija stājās spēkā jaunais samazinātais SIA „Preiļu saimnieks” siltumenerģijas tarifs, un tiks sākta iekasēt maksa par karstā ūdens sistēmas uzturēšanu (cirkulāciju). Saskaņā ar jauno tarifu maksa par karstā ūdens viena m3 uzsildīšanu būs 3,22 EUR (bez PVN), līdz šim par karstā ūdens viena m3 uzsildīšanu maksājām 4,44 EUR (bez PVN). 

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 27.05.2014.