Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU (MVK) PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAI

01.07.2014.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu MVK projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā.

Līdzfinansējums tiek piešķirts MVK projektiem, kas paredz:

  • nodarbinātības veicināšanu – jaunu darba vietu radīšanu,
  • tūristu piesaisti no apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm,
  • esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu,
  • līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem,
  • infrastruktūras uzlabošanu.

Projekta konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa, projekta atskaites veidlapa atrodama mājas lapā www.preili.lv 

Projekta pieteikumus var iesniegt Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 19, Preiļos no 2014. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 31. jūlijam plkst. 16.00.

Sīkāka informācija pa tālruni 26636243.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.