Preiļos izglītosies nevalstisko organizāciju pārstāvji

11.06.2014.

Šī gada 11. jūnijā Preiļos notiks Informācijas diena nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā un publisko pakalpojumu sniegšanā.

Informācijas dienas mērķis ir stiprināt reģionālo NVO administratīvo kapacitāti projektu pieteikumu izvērtēšanā, projektu grāmatvedības uzskaites organizēšanā un projektu īstenošanas uzraudzībā, lai pēc grozījumu likumā “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” un citos likumos pieņemšanas NVO sektors varētu kvalitatīvi veikt deleģēto līdzekļu administrēšanu, kad tāda iespēja parādīsies.

Pasākums notiks Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Lemjam kopā” ietvaros, ar sadarbības  partnera biedrības „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” atbalstu.

 

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 

Pēdējās izmaiņas: 11.06.2014.