Izlaidumu grafiks izglītības iestādēs Preiļu novadā

31.05.2014.

Izglītības iestāde

Datums, laiks

Vieta

Preiļu 1. pamatskola

12. jūnijā plkst. 18:00

Preiļu Kultūras namā

Pelēču pamatskola

13. jūnijā plkst. 19:00

Pelēču Kultūras namā

Salas pamatskola

13. jūnijā plkst. 18:00

Salas pamatskolā

Priekuļu pamatskola

13. jūnijā plkst. 20:00

Priekuļu pamatskolā

Preiļu Valsts ģimnāzija

13. jūnijā plkst. 18:00

Preiļu Kultūras namā

Preiļu 2.vidusskola

9. klase – 13. jūnijā plkst. 18:00

Preiļu 2. vidusskolā

12. klase – 6. jūnijā plkst. 18:00

Preiļu Kultūras namā

Preiļu novada (vakara) maiņu un neklātienes vidusskola

9. klase un 12. klase – 15.jūnijā plkst. 14:00

 

Preiļu novada (vakara) maiņu un neklātienes vidusskolā

Preiļu Mūzikas un mākslas skola

31. maijā plkst. 15:00

Preiļu Kultūras namā

Viduslatgales Profesionālā vidusskola Preiļos

27. jūnijā plkst. 17:00

Preiļu Kultūras namā

Pēdējās izmaiņas: 31.05.2014.