Ārkārtas sēdē Preiļos deputāti lemj par finansējumu svarīgiem projektiem

19.05.2014.

Preiļu novada domes ārkārtas sēdē 19. maijā deputāti lēma par aizņēmuma ņemšanu valsts kasē svarīgu projektu realizācijai novada teritorijā.

Lai realizētu projektu „Esošās ārējās siltumtrases rekonstrukcija Preiļu novada Pelēču pagasta Pelēču ciemā”, nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē uz 10 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Projekta finansēšanai nepieciešamais finansējums sastāda 62415.00 euro, aizņēmuma pamatsummas atmaksu nolemts veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2015. gada jūnija mēnesi.

Tika skatīts arī jautājums par aizņēmuma ņemšanu skolu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas projekta realizācijai, paredzot mēbeļu izgatavošanu un uzstādīšanu Preiļu novada izglītības iestādēs. Dome nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums sastāda 81 965 euro. Aizņēmuma pamatsummas atmaksa tiks veikta ar atlikto maksājumu, sākot ar 2015. gada septembra mēnesi.

Pamatojoties uz 2013. gada 9. decembrī noslēgto vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par ideju aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” realizāciju, deputāti nolēma ņemt aizņēmumu projekta priekšfinansēšanai.

Projekta ietvaros tiks veikta vairāku ielu un ceļu seguma rekonstrukcija  Aizkalnes, Preiļu, Saunas, Pelēču pagastos un Preiļu pilsētā. Nepieciešamie līdzekļi projekta realizācijai sastāda 826 500 euro. Aizņēmums tiks ņemts Valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi, aizņēmuma pamatsummas atmaksa tiks veikta ar atlikto maksājumu, sākot ar 2015. gada septembra mēnesi.

Sēdē tika lemts arī par darbu izpildes termiņa pagarināšanu saskaņā ar papildus darbiem Preiļu pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”, kur notiek ēkas rekonstrukcija, fasādes siltināšana un apkārtnes labiekārtošana. Darbu izpildes termiņš pagarināts līdz šī gada 1. augustam.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 19.05.2014.