Projektu nedēļas noslēgums Preiļu 1. pamatskolā

10.05.2014.

2013./2014. m. g. visām Preiļu 1. pamatskolas klasēm tika piedāvāts iekļauties projektā“ Latvijai 95. ”, kura ietvaros 1. – 9. klašu skolēni savu darbu velta savai pilsētai, novadam, Latgalei.

10. maijā skolā notika projektu nedēļas “ Latvijai 95. ” noslēguma pasākums „Aicinām ceļā”. Līdz 10. maijam katrs skolēns vāca informāciju, apkopoja materiālus, lai varētu veidot ekskursijas, pārgājiena maršrutu. Skolēni izstrādāto ekskursiju vai pārgājienu aprakstus veidoja brīvā stāstījuma, esejas vai citā literārā veidā, papildinot aprakstu ar vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c., kā arī ar ekskursijas, pārgājiena izmaksām). Pēc projektu darbu prezentācijām klasē, katrai klasei bija jāveido viena prezentācija par izvēlēto klases ekskursiju vai pārgājienu. Prezentācijas tika prezentētas pa klašu grupām. Projektu nedēļas noslēguma ietvaros skolēniem bija iespēja tikties ar Preiļu novada tūrisma informācijas centra vadītāju Irēnu Kjarkužu un Riebiņu novada tūrisma informācijas centra vadītāju Ivetu Šņepsti, kuras pastāstīja par TIC piedāvātajām ekskursiju un ceļojumu iespējām. Ceļot patīk daudziem, bet, lai ceļot būtu interesanti un neparasti, ir jāprot plānot. Ceļot interesanti – tā, lai bauda tiek visām maņām!

Skolēni, kuri uzmanīgi klausījās un pareizi atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem, tika pie pārsteiguma balviņām, ko bija sagādājušas tūrisma informācijas centra darbinieces.

Pasākuma noslēgumā katra klase saņēma pateicības par aktivitātēm projektā.

Anna Dzidra Bernāne,
Preiļu 1. pamatskolas skolotāja

Pēdējās izmaiņas: 10.05.2014.