Pašvaldības policijas informācija par darba rezultātiem aprīlī

15.05.2014.

Preiļu novada pašvaldības policija šī gada aprīlī par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem sastādījusi 56 administratīvo pārkāpumu protokolus, no tiem: par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī sastādīti 25 protokoli, par sīko huligānismu – 1 protokols, par domes saistošo noteikumu pārkāpumiem – 16 protokoli, par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē – 5 protokoli.

1 protokols sastādīts par bērna atstāšanu bez uzraudzības, 1 – par apzināti nepamatotu speciālo dienestu izsaukumu, 4 – par dzīvošanu bez derīga personību apliecinoša dokumenta, 2 protokoli sastādīti par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu, 1 protokols – par tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu..

Mēneša laikā ir saņemta un apstrādāta informācija par dažāda veida drošības un sabiedriskās kārtības traucējumiem novada administratīvajā teritorijā, kopā ir bijuši 43 izsaukumi un pieteikumi. 14 gadījumos izskatīti fizisku un juridisku personu iesniegumi (pieteikumi) un sniegtas atbildes uz tiem.

Darba procesā ir sagatavoti un izsūtīti 79 dažāda veida administratīvie materiāli iestādēm, juridiskām un fiziskām personām, veikti 9 pasākumi ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa amatpersonām drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novada administratīvajā teritorijā, kā arī veikti 2 makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroles pasākumi Preiļu novada ūdenstilpēs..

Jānis Trubačs,
Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks

 

Pēdējās izmaiņas: 15.05.2014.