Latvijas upēs un ezeros ielaisti vairāk nekā miljons stikla zušu mazuļu

15.05.2014.

2014. gada 9. maijā notika stikla zušu mazuļu ielaišana Latvijas upēs un ezeros. Eiropas Savienības (ES) Eiropas Zivsaimniecības fonda finansētā projekta ietvaros Kurzemes un Pierīgas ūdenstilpēs, kopumā 40 vietās, tika izlaisti 1 386 200 stikla zušu (Anguilla anguilla) mazuļu, lai papildinātu šo zivju daudzumu Latvijas ezeros un upēs, saskaņā ar Latvijas Nacionālo zušu krājumu pārvaldības plānu. Stikla zušu iegādi un izlaišanu organizēja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR”. 

Stikla zušu piegādi veica Lielbritānijas uzņēmums UK Glass eels, kura piedāvātā cena atbilst 2013. gada zvejas sezonas vidējai cenai.  Viena stikla zuša cena ir 0,2219 eiro. Kopējā iepirkuma un piegādes cena uz Latviju – 307 590 eiro. Savukārt stikla zušu izlaišanas tiesības Latvijas ūdenstilpēs piešķirtas Latvijas uzņēmumam IK „Saiva 1”, kura piedāvātā cena 6600 eiro bija nedaudz zemāka par tirgus izpētē konstatēto.

Lai atbildīgi būtu veikta stikla zušu ielaišana, katrā vietā tā notika, piedaloties pašvaldības pārstāvim vai ūdenstilpes nomniekam, kā arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” speciālistam, Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības speciālistam un Valsts vides dienesta pārstāvim.

Stikla zušu kravas saņemšana lidostā Rīga notika ļoti ātri un operatīvi, ja iepriekšējos gados zušu mazuļu kravas saņemšana aizņēma teju 4 stundas, šogad kravas saņemšana tika veikta vien 40 minūšu laikā. Zinātniskais institūts “BIOR” pateicas lidostai Rīga un Pārtikas un veterinārajam dienestam par izpratni un sadarbību stikla zušu saņemšanas organizēšanā. Pēc stikla zušu mazuļu saņemšanas lidostā Rīga, zivaudzētavā “Dole” tika veikta to inventarizācija. Kopējā piegādātā stikla zušu mazuļu krava, atbilstoši līguma nosacījumiem sastāvēja no 474 penopolistirola iepakojumiem ar stikla zušu transportēšanai piemērotu mikroklimatu un temperatūru 5-8ºC. 450 iepakojumi ar 3000 stikla zušiem un 24 mazāka skaita iepakojumi, atbilstoši pasūtītāja nosacījumiem. Kvalitātes pārbaudes rezultātā, tika konstatēts, ka stikla zuši ir labā stāvoklī, tiem nav manāmu ievainojumu vai slimību pazīmju.

Stikla zušu izlaišana notika trīs maršrutos Kurzemē un divos maršrutos Pierīgā. Stikla zušu izlaišanu organizēja IK „Saiva-1”sadarbībā ar zinātnisko institūtu “BIOR”. Izlaišanā palīdzēja arī Latvijas Zvejnieku federācijas biedri. Katrā izlaišanas vietā tika sagatavots izlaišanas akts, kuru parakstīja zinātniskā institūta “BIOR”, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts un vides dienesta un vietējās novada pašvaldības pārstāvji. 

Foto no stikla mazuļu zušu izlaišanas vietām: http://failiem.lv/u/givfjkp

Aivars Bērziņš
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” direktors
Kontaktiem: Zane Namrika, direktora palīdze, tel. 67620526, 28620755 

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.