Paziņojums par SIA ”Preiļu saimnieks” ūdenssaimniecības tarifu projektu Preiļos, Aizkalnes ciemā, Līču ciemā, Preiļu novadā

12.05.2014.

SIA „Preiļu saimnieks”, reģ. Nr. LV47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības tarifa projektu Preiļos, Aizkalnes ciemā, Līču ciemā, Preiļu novadā  (iesniegšanas datums 08.05.2014.), kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes lēmumu Nr. 1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2014. gada 1.septembri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma palielināšanos un izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu, lietotājs var SIA ”Preiļu saimnieks” telpās: Liepu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00., iepriekš sazinoties ar galveno grāmatvedi Jevgeņiju Kuzņecovu, tālrunis: 65381152, fakss: 65381152, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA „Preiļu saimnieks”, reģ. Nr. LV47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv, tālrunis: 65381152, fakss: 65381152, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

 

SIA „Preiļu saimnieks” 
valdes priekšsēdētājs
Jānis Mūrnieks

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.