Daugavpils Universitāte Latvijas augstskolu reitingā ir pirmā labākā Latvijas reģionālā augstskola un ceturtā labākā Latvijā

13.05.2014.

“Latvijas Avīze” sadarbībā ar Latvijas Universitāti un dažādu nozaru ekspertiem, kā arī tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS jau septīto gadu pēta Latvijas augstskolu reitingu. Šogad Daugavpils Universitāte atzīta par ceturto labāko Latvijas augstskolu un 1. labāko Latvijas reģionālo augstskolu.

Daugavpils Universitāte arī aizvadītajā gadā reitinga tabulā ierindojās uzreiz aiz līderiem, daudz neatpaliekot no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes.

Reitingā iekļautas visas Latvijas augstskolas – gan valsts, gan juridisko personu dibinātās, kopskaitā 35. Reitinga tabulā sniegts plašs salīdzinājums par augstākajām mācību iestādēm valstī.

Reitinga aptaujā iekļauti rādītāji par studējošo un akadēmiskā personāla skaita attiecību, akadēmiskā personāla pamatdarbā ar Dr. grādu īpatsvaru, izglītības kvalitāti, absolventu īpatsvaru, ārzemju studentu skaitu, zinātnisko publikāciju skaitu, akadēmiskā personāla pamatdarbā īpatsvaru, grādu vai kvalifikāciju ieguvušo skaitu, sabiedrības viedokli un publikāciju skaitu uz vienu akadēmisko personālu, augstskolas popularitāti/ atpazīstamību, kā arī citi rādītāji.

Indikatori raksturo studiju procesa kvalitāti, augstskolas vidējo produktivitāti un  efektivitāti, personāla kvalifikāciju un akadēmisko potenciālu salīdzinājumā ar pārējām augstskolām, augstskolas akadēmiskā personāla kvalifikāciju, intelektuālo kvalitāti, stabilitāti un atpazīstamību.

Daugavpils Universitāte turpinās un pilnveidos studiju kvalitāti arī turpmāk, investējot zinātnes infrastruktūras attīstībā, lai studentiem būtu labi mācību apstākļi, jo faktisko universitātes nākotni nosaka studentu daudzums, darba devēju atsauksmes par  absolventiem, kā arī  diploma atpazīstamība Latvijā un  ārpus tās robežām.  

Informāciju sagatavoja:
Zane Ločmele

Sabiedrisko attiecību menedžere
DU Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļa
T.65425564

Pēdējās izmaiņas: 13.05.2014.