Noslēdzies vizuālo darbu konkurss PUĶU LODZIŅŠ

10.05.2014.

Jau daudzas paaudzes ir uzaugušas ar sirsnīgo Raiņa bērnu dzeju. Mēs visi labi zinām dzejoļus par kaķenīti, kurai bērni bija, par zelta sietiņu ar sudraba stīgām, par lielo slinkumu, par mākonīti un sasisto krūzi, par grāmatu, kura pati nelasās vai lellīti Lolīti un daudzus citus. Katram no mums noteikti ir kāds īpašais Raiņa dzejolis, ko varam ieteikt arī citiem. Tuvojoties Raiņa 150 gadu jubilejai, ko atzīmēsim 2015. gadā, gribējām aktualizēt Raiņa daiļradi un rosināt interesi par bērnu dzeju.

Atzīmējot Raiņa dzejoļu krājumu „Lellīte Lolīte”, „Puķu lodziņš” un „Vasaras princīši un princītes” 90. gadadienu, Raiņa muzejs Jasmuiža rīkoja vizuālo darbu konkursu PUĶU LODZIŅŠ.

Konkursa uzdevums bija izveidot ilustrāciju brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no dzejoļu krājumiem – šī gada jubilāriem.

Konkursā varēja piedalīties pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārizglītojošo skolu skolēni, mākslas skolu audzēkņi vecumā no 5 līdz 11 gadiem.

Konkursam bija ļoti liela atsaucība, tika iesūtīti 588 darbi no visas Latvijas. Konkursā piedalījās bērni no Smiltenes PII „Pīlādzītis”, Saldus 1. vidusskolas struktūrvienības „Sātiņi”, Saldus PII „Zīlīte”, Rīgas PII „Madariņa”, Rīgas 213. PII, Laidzes pamatskolas (Talsu novads), Preiļu PII „Pasaciņa”, Grobiņas novada skolēnu interešu centra, BJC „Rīgas skolēnu pils”, Cēsu pilsētas mākslas skolas, Kalētu pamatskolas (Priekules novads), HTMC „Mazā ģilde” Bērnu zīmēšanas studijas, Preiļu 1. pamatskolas, Lībagu sākumskolas (Talsu novads), Ludzas BJC, Sauleskalna sākumskolas (Krāslavas novads), Stendes pamatskolas (Talsu novads), Līvānu 1. vidusskolas, Balvu mākslas skolas, Ogres 1. vidusskolas, Preiļu novada BJC Zīmēšanas pulciņa, Maltas bērnu un jauniešu centra (Rēzeknes novads), Saldus Bērnu un jaunatnes centra, Bērnu un jauniešu centra „Zolitūde” (Rīga), Rīgas PII „Mārdega”, Laurenču sākumskolas (Sigulda), Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Rīgas skolēnu pils Pvic „Mazais prātnieks”, Dagdas Mākslas skolas, Krīzes centra (Rīga), Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas, Saldus novada Druvas vidusskolas, Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas, Indras Mākslas un mūzikas skolas (Krāslavas novads), Aglonas internātvidusskolas, Rīgas 49. vidusskolas, Liepājas bērnu mākslas skolas, Grobiņas novada skolēnu interešu centra, J. Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas, Ogres sākumskolas, Riebiņu vidusskolas, BJC „IK Auseklis” (Rīga), Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas, Špoģu mūzikas un mākslas skolas, Rīgas 45. vidusskolas, Ogres novada Suntažu internātpamatskolas Rehabilitācijas centra, Saldus BJC, Blomes pamatskolas (Smiltenes novads), Pampāļu pamatskolas (Saldus novads), Jaunsilavas pamatskolas (Līvānu novads) un RPBJC struktūrvienības „Vita”.

Darbus izvērtēja žūrija, kuras sastāvā bija vizuālās mākslas skolotāja Marianna Abricka, Preiļu novada Sociālā dienesta dienas centra vadītāja Liene Gžibovska, Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece Solvita Brūvere un māksliniece Vēsma Stupāne.

Žūrijai bija ļoti atbildīgs un smags darbs, jo bija jāizvērtē gandrīz 600 konkursam iesūtītās Raiņa dzejoļu ilustrācijas. Žūrija piešķīra pirmās trīs vietas divās vecuma grupās, kā arī 12 Atzinības rakstus un 3 specbalvas.  

Konkursa godalgotie darbi tiks eksponēti izstādē „Puķu lodziņš”, kura līdz septembra vidum būs skatāma Jasmuižā, bet pēc tam – Preiļu Galvenajā bibliotēkā.

Godalgotie konkursa darbi:

Vecuma grupā no 5 līdz 7 gadiem:

 1. vieta Marks Tučs, 6 gadi, Maltas bērnu un jauniešu centrs, skolotāja Vita Kāpostiņa – Tuče, dzejolis „Ziepju burbuļi”.
 2. vieta Jolanta Vrubļevska, 7 gadi, Dagdas Mākslas skola, skolotāja Inga Romule, dzejolis „Loliņas nelaime”.
 3. vieta Rūta Mičule, 5 gadi, Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Zīmēšanas pulciņš, skolotājs Kazimirs Anspaks, dzejolis „Katram savs darbs”.

Atzinības:

* Ričards Kižlo, 5 gadi, Preiļu PII „Pasaciņa”, Taurenīšu grupa, skolotājas Anita Mičule, Daiga Mozule, dzejolis „Inča ģīmetne”.

* Annija Akmentiņa, 7 gadi, Preiļu 1. pamatskola, skolotāja Astrīda Čerpakovska, dzejolis „Lolīte”.

* Felicita Mennika, 6 gadi, Rīgas PII „Madariņa”, skolotāja Ilze Kronīte, dzejolis „Leļļu veļas diena”.

* Annija Pujāte, 7 gadi, Līvānu 1. Vidusskola, skolotāja Ilze Vaikule, dzejolis „Lolīte baro putniņus”.

* Laila Ločmele, 7 gadi, Balvu Mākslas skola, dzejolis „Veļas diena”.

* Māra Eniņa, 7 gadi, Laurenču sākumskola, Sigulda, skolotāja Vita Vīksna, dzejolis „Lolīte”.

Žūrijas specbalva :

 • Elizabete Vološina, 6 gadi, BJC „Rīgas skolēnu pils”, skolotāja Māra Mickeviča.

Vecuma grupā no 8 līdz 11 gadiem:

 1. vieta Rūta Logina, 10 gadi, Preiļu 1. pamatskola, skolotāja Astrīda Čerpakovska, dzejolis „Lolīte”.
 2. vieta Liāna Gribuste, 11 gadi, Špoģu mūzikas un mākslas skola, skolotāja Vita Kāpostiņa – Tuče, dzejolis „Vecītis un ābelītes”.
 3. vieta Dominika Leijniece, 10 gadi, Rīgas 45. vidusskola skolotāja Ilze Kīns, dzejolis „Dzimumdiena”.

Atzinības:

 • Laura Krišjāne, 11 gadi, Rīgas 45. vidusskola, skolotāja Ilze Kīns, dzejolis „Skriešanās”.
 • Zenta Maria Rinmane, 9 gadi, Saldus novads Druvas vidusskola, skolotāja Ilga Otto, dzejolis „Baltā ķēve”.
 • Laura Mežiņa, 10 gadi, Sauleskalna sākumskola, skolotāja Solvita Mežiņa, dzejolis „Saule, tauriņi un puķes”.
 • Evelīna Ance Bormane, 9 gadi, Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola, skolotāja Inta Purgale, dzejolis „Lolīte”.
 • Dagne Tuče, 10 gadi, Maltas bērnu un jauniešu centrs, skolotāja Vita Kāpostiņa – Tuče, dzejolis „Šūpoles”.
 • Kristīne Mihailova, 9 gadi, Dagdas Mākslas skola, skolotāja Vita Orole, dzejolis „Lolīte”.

Muzeja specbalvas:

 • Svetlana Miglāne, 11 gadi, Indras mūzikas un mākslas skola, skolotāja Ērika Zarovska, dzejolis „Meitiņa pie loga”.
 • Lāsma Zalāne, 11 gadi, Jaunsilavas pamatskola, skolotāja Līga Slica, dzejolis „Pasaka par jūras braucienu”.

Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā!

Aicinām uz konkursa noslēguma apbalvošanas pasākumu un izstādes „Puķu lodziņš” atklāšanu 23. maijā plkst. 12.00 Raiņa muzejā „Jasmuiža”!

Paldies konkursa balvu sponsoriem: keramiķiem Edvīnam Vincevičam, Raivo Andersonam, SIA „Salang-P” un Gunāram Svilānam, apgādam „Zvaigzne ABC”.!

Solvita Brūvere,
Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.