14. maijā Sutros seminārs par kūtsmēslu apsaimniekošanu lopkopības saimniecībās

14.05.2014.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Preiļu konsultāciju birojs

SEMINĀRS

Tēma: „Kūtsmēslu apsaimniekošana lopkopības saimniecībās”

Norises vieta: Sutru kultūras nams, Sutri, Līvānu novads

Datums: 14.05.2014

Laiks: 11:00 – 15:00

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

 

11:00 – 12:00

1,0

Vispārējās vides likumdošanas prasības; C kategorijas piesārņojošo darbību apliecinājumu saņemšanas un izsniegšanas kārtība

VVD Daugavpils RVP Atļauju daļas vecākais eksperts Vitālijs Vingris

12:00 – 13:00

1,0

Vides prasības dzīvnieku novietnēs, Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas kārtība dzīvnieku novietnēm

VVD Daugavpils RVP kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora vecākā inspektore Leontīne Kravčuka

13:00 – 13:30

0,5

ES ELFLA atbalsta piesaistes iespējas kūtsmēslu krātuvju būvniecībai

Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde

13:30 – 15:00

1,5

Šķidrmēslu uzglabāšanas sistēmas apkārtējās vides sadzēšanai

Gints Liņavskis

 

 

Kopā

4

 

 

Dalība seminārā bezmaksas

Pēdējās izmaiņas: 14.05.2014.