Iedzīvotāji tiks apbalvoti ar Preiļu novada Atzinības rakstiem

24.04.2014.

24. aprīļa domes sēdē deputāti skatīja un atbalstīja Salas pamatskolas direktores priekšlikumu sakarā ar skolas 95 gadu jubileju apbalvot ar Preiļu novada domes Atzinības rakstu Salas pamatskolas pirmsskolas grupas skolotāju un internāta audzinātāju Iritu Vaivodi par radošu pedagoģisko darbu un ārpusstundu pasākumu organizēšanu.

Tāpat, pamatojoties uz Preiļu novada domes Sociālo, izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājas Marutas Plivdas sēdē izskanējušo ierosinājumu, domnieki nolēma sakarā ar skolu jubilejām ar Atzinības rakstiem apbalvot:

  • Salas pamatskolas direktori Valentīnu Liniņu – par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā un aktīvu darbu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanā,
  • Pelēču pamatskolas direktori Annu Karčevsku – par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.

Saskaņā ar sēdē apstiprinātajiem noteikumiem „Preiļu novada domes apbalvojumi un to piešķiršanas kārtība”, piešķirtie Preiļu novada domes Atzinības raksti tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā sarīkojumā.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 24.04.2014.