Preiļu pilsētas parka dīķī ielaistas zivis

24.04.2014.

24. aprīļa domes sēdē deputāti izvērtēja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Alda Adamoviča priekšlikumu par līdzekļu piešķiršanu zivju krājumu papildināšanai Preiļu pilsētas parka dīķī. Visiem klātesošajiem deputātiem balsojot apstiprinoši, tika pieņemts lēmums paredzēt līdzekļus līdz 500 eiro apjomā zivju krājumu papildināšanai, līdzekļus iedalot no domes budžeta sadaļas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Karpas 200 kg apjomā tika ielaistas Preiļu pilsētas parka dīķu sistēmā 3. maijā Preiļu pludmales sezonas atklāšanas pasākuma laikā.

Tāpat, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par pašvaldības budžetiem” un Preiļu novada Pašvaldības policijas nolikumu, kā arī sakarā ar novada domes realizētajiem zivju resursu atražošanas un pavairošanas projektiem, sēdē tika lemts par aprīkojuma (piepūšamā laiva ar motoru, piekabe pārvadāšanai) iegādi zivju aizsardzībai un kontrolei publiskajās ūdenstilpnēs Preiļu novadā. Šim mērķim no domes budžeta sadaļas „Pārējā ekonomiskā darbība” tika paredzēti 1600 eiro.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 24.04.2014.