7. maijā Preiļos notiks projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros mārketinga stratēģijas izstrādes uzsākšanas sanāksme

07.05.2014.

Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros 7.maijā Preiļos un 8.maijā Valmierā  notiek Mārketinga stratēģijas izstrādes uzsākšanas sanāksmes. Sanāksmēs ir aicināti piedalīties pašvaldības deputāti, nozaru speciālisti un pašvaldības sadarbības partneri. Sanāksmi vadīs LPS padomnieki – projekta eksperti.

Gan Preiļu novads, gan Valmieras pilsēta ir divas no deviņām NFI projekta pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) pilotpašvaldībām, kuras projekta gaitā izstrādās savas pašvaldības mārketinga stratēģiju. Dalība T1 tīklā nodrošinās izstrādes procesam nepieciešamo metodoloģisko palīdzību un iespēju procesa gaitā izmantot projekta datu bāzes atbalstu. Sanāksmes dalībnieki  tiks iepazīstināti ar  pašvaldības mārketingu kā stratēģiskās vadīšanas formas specifiku un mārketinga stratēģijas lomu novada attīstībā.

Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot EUR 2 111 820 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Mutjanko,
projekta sabiedrisko attiecību eksperte
ilze.mutjanko@lps.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.