10. maijā Feimankas ūdenskrātuvē notiks Preiļu novada sezonas atklāšanas sacensības pludiņmakšķerēšanā

10.05.2014.

Šī gada 10. maijā Feimankas ūdenskrātuvē notiks Preiļu novada sezonas atklāšanas sacensības pludiņmakšķerēšanā. Ar nolikumu var iepazīties šeit:

Preiļu novada sezonas atklāšanas sacensību pludiņmakšķerēšanā

Nolikums

I Mērķis un uzdevumi.

     1. Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu.

     2. Iesaistīt Preiļu novada iedzīvotājus sporta makšķerēšanas aktivitātēs.

     3. Noskaidrot labākos makšķerniekus Preiļu novadā.

II Laiks un vieta.

      Sacensības notiks Feimankas ūdenskrātuvē š.g. 10. maijā. Sacensību sākums plkst.6:00; reģistrācija un pieteikšanās plkst. 5:30. sacensību ilgums – 4 stundas.

III Vadība.

      Sacensības organizē Preiļu novada dome. Sacensību galvenais tiesnesis – Vitālijs Plivda (mob. tālr.: 26533550).

 IV Dalībnieki.

        Var piedalīties jebkurš interesents, kurš ievēro sacensību nolikuma prasības. Sacensības ir individuālas.

   V Nosacījumi.

         Sacensības notiek ar pludiņmakšķeri un ar vienu āķi. Līdakas ieskaitē netiek vērtētas. Uzvar dalībnieks ar lielāko noķerto zivju svaru. Nolikums reizē ir arī uzaicinājums uz sacensībām. 

 VI Apbalvošana.

          I – III vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar Preiļu novada domes diplomiem un kausiem, kā arī tiks apbalvots lielākās un mazākās zivs īpašnieks. Noslēgumā visiem dalībniekiem būs iespēja baudīt garšīgu zupu.

Pēdējās izmaiņas: 10.05.2014.