Preiļu novads piedalās Lielajā Talkā

26.04.2014.

26. aprīlī Preiļu pilsētā un novada pagastos, tāpat kā visā Latvijā, notika Lielā Talka, bet visa nedēļa aizvadīta Lielās Talkas zīmē. 

Lielās Talkas dienā kopīgi tika grābtas lapas Preiļu parkā, atsevišķa grupa strādāja Ebreju kapos, jauno makšķernieku skolas audzēkņi Eldgasta Dimanta vadībā vāca atkritumus Robežu ielā gar Preiļupītes krastiem. Preiļu pagasta talcinieki no kritalām atbrīvoja bērzu birztalas Rīgas ielā, sakopa Sondoru ceļmalu, talkoja Seiļu kapos, puķudobes iekopa Līču krīzes centra iemītnieki. Aizkalnes pagasta cilvēki talkoja lielajā ābeļdārzā, izzāģēja zarus un grāba lapas. Pelēču pagastā talcinieki sakopa Nīdermuižas baznīcas apkārtni un Rožukroņa dārzu, iekārtoja puķudobes, šeit arī viens no savādajiem atradumiem – vairāki lieli maisi ar vilnu, kas atrasti izmesti ceļmalā. Saunas pagastā talkoja Saunas pamatskola un Prīkuļu pamatskola, talkas dienā sakopta Jakušu, Betišķu un Anspoku kapsēta.

SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja un Lielās Talkas koordinatore Zenta Igolniece priecājas, ka šogad pavasarīgi patīkamie laika apstākļi radīja labāku noskaņojumu un līdz ar to arī talkotāji strādāja ar prieku un darbi sokas raitāk. Lielajā Talkā visā novadā tika piepildīti 1200 talkas atkritumu maisi.

Pirmstalkas nedēļā daudzu pašvaldības iestāžu, uzņēmumu, organizāciju kolektīvi sakopa piegulošās teritorijas un tuvāko apkārtni. Preiļu novada domes Tehniskās daļas speciālists un Lielās Talkas koordinators Anatolijs Petrovs sevišķu paldies saka visiem skolu kolektīviem, kuri čakli strādāja visu pirmstalkas nedēļu – Preiļu 1. pamatskola un Preiļu Valsts ģimnāzija grāba lapas parkā, Preiļu 2. vidusskola sakopa Ebreju kapsētu, Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola sakopa vecos poļu kapus. Preiļu 1. pamatskolas 3. klašu bērni grāba gružus un lasīja akmentiņus jaunās BMX trases teritorijā, lai vasarā SIA „Preiļu saimnieks” darbiniekiem būtu vieglāk nopļaut zāli un akmeņi nebojātu tehniku.

Lielās Talkas idejai šogad ar entuziasmu atsaucās Preiļu jaunieši, kas talkoja veselas trīs dienas, sakopjot PAKAC (Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centra) apkārtni, labiekārtojot laukumu Kārsavas ielā, bet Lielās Talkas dienā radot tīkamāku pilsētvidi ar grafiti gleznojumiem.

Lapu un atkritumu transportēšanā no talkas vietām visā novadā bija iesaistīti SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas darbinieki. Visi savāktie atkritumi nogādāti Demenes atkritumu poligonā.

Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri līdzdarbojas novada sakopšanā!

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 26.04.2014.