6. maijā Preiļos viesosies žurnālisti un diplomāti “triatlona” ietvaros

28.04.2014.

Tuvojoties Eiropas dienai, 5. – 6. maijā norisināsies aktīvs brauciens – žurnālistu un diplomātu “triatlons” ar sadarbības projektu vizītēm Lietuvā un Latvijā, kura laikā tiks prezentēti latviešu, lietuviešu un baltkrievu pārrobežu sadarbības projekti, kā arī stāstīta interesanta informācija par Eiropas dienai (9. maijs) veltītajām publikācijām.

5. maijā dalībnieki piedalīsies golbola turnīrā Viļņā un basketbola sacensībās Daugavpilī. Dalībnieki uzzinās par projektu „Integrācijas veicināšana caur sportu”, ko īsteno Lietuvas un Baltkrievijas vājredzīgie, kā arī būs iespēja redzēt trīspusējo sporta infrastruktūras uzlabošanas projektu „Veselība ir bagātība”.

Savukārt 6. maijā Preiļos dalībnieki kopā ar Lietuvas un Baltkrievijas kolēģiem trenēsies nūjošanā, kur tiks prezentēts veselīga dzīvesveida projekts, ko īsteno latvieši un baltkrievi „Kustība ir dzīve”. Dalībnieki uzzinās par kopīgo Latgales, Aukštaitijas un Vitebskas apgabala tūrisma produktu „Bella Dvina”.

Pasākuma organizētājs ir Apvienotais tehniskais sekretariāts, kas ir Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas dibināta valsts iestāde, kura administrē Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmu Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013.

Pēdējās izmaiņas: 28.04.2014.