Jaunieši Lielās Talkas ietvaros izdaiļos Preiļu pilsētu ar sienas apgleznošanu grafiti stilā

25.04.2014.

Preiļu pilsētas jaunieši vienmēr ar cieņu attiecas pret pilsētas kultūrvidi un piedalās pilsētas sakopšanas un apzaļumošanas akcijās. Jaunieši rosās uz nebēdu un Lielās Talkas ietvaros arī šogad talkas ir sākuši agrāk. Visu nedēļu skolu jaunieši talko gan Preiļu parkā, gan sakopj ebreju kapus. Jau no 24.aprīļa notiek aktīva rosība pie biedrības Pakac, 25.aprīlī sakopsim laukumu Kārsavas ielā un 26.aprīlī plkst. 13.00 Lielās Talkas īstajā dienā – talkosim pa Preiļu parku un veidosim sienas gleznojumu – ielu mākslas grafiti stilā Raiņa bulvārī uz Preiļu 2.vidusskolas sporta manēžas gala sienas. Vizualizācijas tēma ,,Latgola, Dīva dorzs”.

Tiekamies Lielās Talkas aktivitātēs Preiļu parkā!

Sagatavoja:
Santa Ancāne
29327010

 

Pēdējās izmaiņas: 25.04.2014.