Preiļu novada Aizkalnes pagasta saimniecībā „Gaigalas” atklāta moderna piena lopu novietne

16.04.2014.

16. aprīlī Preiļu novada Aizkalnes pagasta saimniecībā „Gaigalas” tika atklāta moderna piena lopu novietne, kuras būvniecību, nepieciešamo iekārtu un tehnikas iegādi īstenoja SIA „Sēļi”. Pasākumā piedalījās Latvijas Republikas Ministru prezidente Laimdota Straujuma, uzaicinātie ciemiņi, sadarbības partneri, objekta būvnieki un tehnikas piegādātāji, kā arī mediju pārstāvji.

Ministru prezidente savā uzrunā apsveica AS „Preiļu siers” valdes priekšsēdētāju Jāzepu Šņepstu ar kārtējā vērienīgā projekta īstenošanu un izteica cieņas apliecinājumu Jāzepam Šņepstam par padarīto, atzīstot, ka Jāzeps Šņepsts ir viens no Latgales veiksmīgākajiem un labākajiem uzņēmējiem. 

AS „SWEDBANK” ražošanas sektora vadītājs Edijs Kupčs jauno lopu novietni savā uzrunā nodēvēja par izcilu projektu, kas dos lielu pienesumu visai Latgalei. Īpašu prieku Edijs Kupčs izteica par to, ka Jāzeps Šņepsts savus projektus realizē dzimtā novada un pagasta attīstībai.

Simbolisko objekta atklāšanas lentu pārgrieza Ministru prezidente Laimdota Straujuma un Jāzeps Šņepsts. Pirms došanās apskatīt jauno lopu novietni saimniecības pagalmu ieskandināja Preiļu 1. pamatskolas deju kolektīva „Gaida” lustīgā „Ābrama polka”.

Jaunās lopu novietnes atrašanās vieta ir tur, kur vēsturiski jau ir bijusi govju ferma. Jaunā novietne sastāv no divām kūtīm, piena mājas, slaukšanas zāles, skābbarības novietnes, spēkbarības noliktavas un dziļurbuma. Ir izveidota kūtsmēslu krātuve un veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Kūts aprīkošanai ir iegādātas modernas stacionārās iekārtas un aprīkojums. Projekta īstenošanas rezultātā ir izveidotas 11 jaunas darba vietas

Lopu novietnes būvniecības projekts ir īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 3 625 500 eiro, tai skaitā ES struktūrfondu finansējums – 2 084 500 eiro. Atlikusī summa – pašu līdzekļi un aizņēmums bankā.

SIA „Sēļi” jau ilgus gadus nodarbojusies ar cūku audzēšanu, un uzņēmums ir pazīstams tieši šajā darbības nozarē. Kopš 2011. gada novembra par SIA „Sēļi” lielāko dalībnieku ir kļuvusi AS „Preiļu siers”, un tāpēc pieņemts lēmums uzsākt piena liellopu fermas būvniecību.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 16.04.2014.