2. novada ķīmijas olimpiādes 8. klašu skolēniem rezultāti

16.04.2014.

16. aprīlī notika 2.ķīmijas olimpiāde 8.klašu skolēniem, kurā piedalījās 17 skolēni no Preiļu, Vārkavas un Riebiņu novadiem. Olimpiādē piedalījās Preiļu 2.vidusskolas, Preiļu pamatskolas, Pelēču pamatskolas, Vārkavas vidusskolas, Vārkavas pamatskolas, Galēnu pamatskolas, Dravnieku pamatskolas skolēni. Skolēni risināja uzdevumus, plānoja pētījumu. Ķīmijas kabinetā 2D kursa audzēkņi demonstrēja interesantus un saistošus eksperimentus. Olimpiādes rezultāti:

1.vieta Lauma Tumašova  Preiļu 1.pamatskola.

2.vieta Māra Dreijere Galēnu pamatskola, Lauris Matisāns Pelēču pamatskola,

3.vieta Lauma Reliņa Preiļu 1.pamatskola.

Atzinība Evija Vaivode Vārkavas vidusskola, Jānis Jukšs Vārkavas pamatskola, Agita Sprindža Galēnu pamatskola, Laura Maļina Preiļu 1.pamatskola.

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei un līdzdalību uzdevumu veidošanā.

Ķīmijas skolotāju MA vadītāja Valentīna Pastare

 

Pēdējās izmaiņas: 16.04.2014.