Izmaiņas Ceļu satiksmes likumā par velobraucēju minimālo vecumu – 8. maijā VELOEKSĀMENI Līvānos

08.05.2014.

Saistībā ar 8. maijā plānoto velosipēda apliecību ieguves eksāmenu rīkošanu, vēršam uzmanību, ka kopš 26.12.2013. Ceļu satiksmes likumā ir izmaiņas, kas nosaka, ka:

(4) Braukt ar velosipēdu ceļu satiksmē patstāvīgi atļauts personai, kura sasniegusi 10 gadu vecumu un kurai ir velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Braukt ar velosipēdu pilngadīgas personas pavadībā pa ietvēm, velosipēdu ceļiem un citām vietām, kur atļauta tikai velosipēdu un gājēju kustība, bērniem atļauts neatkarīgi no to vecuma, bet ceļu satiksmē — no septiņu gadu vecuma. Dzīvojamās zonās, daudzdzīvokļu namu pagalmos un vietās, kur nenotiek mehānisko transportlīdzekļu braukšana, bērniem neatkarīgi no to vecuma braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi.

Līdz ar to velosipēda vadītāja apliecības iegūšanas eksāmenā drīkstēs piedalīties dalībnieki no 10 nevis 12 gadu vecuma, kā tas bijis iepriekš.

Vēlam panākumus eksāmenos un jaunajā velobraukšanas sezonā!

Ar cieņu,
Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs
Domes iela 3, Līvāni, LV-5316
T: 26070822 / 26390007 / 65307800
Fax: 65307816
www.liic.lv / www.livanu-uznemeji.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.