26. aprīlī tiksimies Lielajā Talkā!

26.04.2014.

26. aprīlī visā Latvijā vienlaicīgi no pulksten 9.00 līdz 15.00 notiks Lielā Talka ar moto „Tīra Baltijas jūra sākas Tavā vannas istabā”. Preiļu novada dome un SIA „Preiļu saimnieks” ikvienu aicina piedalīties Lielajā Talkā, lai Latvija kļūtu par tīrāko valsti pasaulē.

Lielās Talkas ietvaros Preiļu pilsētā plānots sakopt meliorācijas grāvi aiz autobusu garāžām, atbrīvot no atkritumiem un kritalām bērzu birzis Rīgas ielas galā, pilsētas jaunajos kapos paredzēta eglīšu stādīšana, pilsētas parkā tiks grābtas lapas gar celiņu malām, no kritalām iecerēts atbrīvot Preiļupīti gar Robežu ielu, skolēni sakops skolu teritorijas, strādās Ebreju kapos, sakops pludmales teritoriju, jaunieši plāno sakopt laukumu aiz veikala „Maxima” pilsētas centrā un vecos Poļu kapus. Uzņēmumi tiek aicināti sakopt savas piegružotās teritorijas.

Lielās Talkas norise šogad būs tāda pati, kā iepriekšējos gados. Lielā Talka notiks gan pilsētā, gan pagastu centros, tādēļ katrs var izvēlēties savai dzīvesvietai tuvāko talks vietu. Tuvākās talkošanas vietas var uzzināt interneta vietnē talkas.lv, bet sekojiet līdzi arī jaunākajai informācijai novada informācijas portālos preili.lv un preilusaimnieks.lv. Talkotāji talkas nories laikā tiks nodrošināti ar atkritumu maisiem, bet būtu vēlams ņemt līdzi savus darba rīkus (grābekļus, slotas, zāģus).

Lielajā Talkā savāktos atkritumus poligonos varēs nodot par velti, bet vietējai pašvaldībai būs jāsamaksā valsts obligāti noteiktais dabas resursu nodoklis. Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un izvešanu pilsētā un novada pagasta centros gādās SIA „Preiļu saimnieks”.

Lielās talkas koordinatori Preiļu novadā ir SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece, tel. 26438147, un Preiļu novada domes Tehniskās daļas speciālists Anatolijs Petrovs, tel. 29192663.

Viss turpinās! Ik dienu, ikvienam! Latvija noteikti kļūs par tīrāko un zaļāko vietu pasaulē!

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.