Skolām Pelēču pagastā – 100!

03.05.2014.

Šajā pavasarī Pelēču pagasta skolām apritēja 100. jubileja, tāpēc skolu absolventi no malu malām 3. maijā devās uz Pelēču Kultūras namu, lai skaistā pavasara pēcpusdienā satiktu savus bijušos klasesbiedrus un skolotājus, dalītos ar atmiņām un atcerētos kopā piedzīvoto.

Kultūras nama zāles sienas rotāja izlaidumu bildes, sākot ar 1940. gadu, kur ikviens klātesošais varēja paskatīties uz sevi un saviem skolasbiedriem, kā arī atsaukt atmiņā izlaiduma dienu.

Jubilejas svinīgo koncertu vadīja Agnese Mainule (Bigi) un Markuss Mainulis (Boņuks) pēc J. Klīdzēja romāna „Cilvēka bērns” motīviem. Mūs ar skaistiem priekšnesumiem iepriecināja Preiļu Mūzikas un mākslas skolas ansamblis un tā vadītājs Artūrs Savickis ar spēlēšanu uz muzikālajām caurulēm, Pelēču deju grupa „Dejotprieks”, Pelēču vokālais ansamblis „Iedvesma” kopā ar absolventiem, Pelēču pamatskolas folkloras kopa, tautu deju kolektīvs, dziedāja arī pamatskolas skolēni – Lauma, Sintija un Armands. Skolu ar muzikālu priekšnesumu sveica arī kādreizējās Romualda Kairāna vadītās kapelas dalībnieces, kā arī par godu skolu simtgadei tika izveidots īpašs absolventu, skolēnu un vecāku tautu deju kolektīvs.

Skolu nozīmīgajā jubilejā sveica viena no Niedru 8-gadīgās skolas direktorēm Jūlija Akmane, Pelēču pamatskolas direktore Anna Karčevska, Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis, Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks un Niedru 8-gadīgās skolas absolvents Juris Kovaļevskis un citi ciemiņi. Preiļu novada dome dāvāja skolas kolektīvam vienas dienas ekskursiju, kā arī skolas personālam tika pasniegtas pateicības par ieguldīto darbu Pelēču pamatskolas attīstībā.

Pēc svinīgā pasākuma skolu absolventi un skolotāji varēja doties uz Pelēču pamatskolu un, kuri vēlējās, uz Niedru 8-gadīgo skolu, lai dalītos kopīgās atmiņās. Vakara noslēgumā kultūras namā tika dalīta svētku torte, pēc kuras deju virpuļos un patīkamos smieklos un čalās tika aizvadīts 100 gadu jubilejas salidojums un ar nepacietību jau tiek gaidīts nākamais.

Kristīne Šņepste,
Skolas absolvente un Biznesa augstskolas „Turība” studente

Pēdējās izmaiņas: 03.05.2014.