Biedrības „Preiļu NVO centrs” valdes priekšsēdētājs ir ievēlēts par biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” padomes locekļa kandidātu

28.03.2014.

2014. gada 28. martā notika eLPA padomes vēlēšanas. Padomi veido septiņi locekļi – fiziskas personas, kuras uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce. Biedru sapulce ievēl arī vismaz 3 padomes locekļu kandidātus, kuri kļūst par padomes locekļiem, ja kāds padomes loceklis atstāj amatu pirms termiņa beigām. Padomes sastāvā tiek uzņemts tas padomes locekļa kandidāts, par kuru biedru sapulcē tika nodots vislielākais balsu skaits. Biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” ir eLPA biedrs un izvirzīja savu kandidatūru darbībai eLPA padomē. Par eLPA padomes locekļa kandidātu ievēlēts biedrības valdes priekšsēdētājs Artis Utināns.

Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA)  reģistrēta 2005. gada 17. janvārī. eLPA ir neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija – biedrība, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. eLPA aktīvi darbojas kā NVO sektora interešu aizstāvis, sekojot līdzi lēmumu pieņemšanai valsts pārvaldē, kā arī aicinot Latvijas NVO aktīvi līdzdarboties un aizstāvēt savas intereses. eLPA pārstāvji piedalās Ministru Kabineta un ministriju darba grupās, iknedēļas valsts sekretāru sanāksmēs, kā arī LR Saeimas komisiju sēdēs. Mērķis, piedaloties padomēs, darba grupās un citās sanāksmēs, ir nodrošināt NVO kā ieinteresētās puses līdzdalību politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē un izmaiņu ieviešanā.

eLPA apvieno 134 biedrus – NVO sektorā aktīvas juridiskas organizācijas un privātpersonas, kas apvieno vairāk kā 28 000 sabiedriski aktīvus cilvēkus! eLPA vērtības pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai: pilsoniskā līdzdalība, labvēlīga vide, laba pārvalde, brīva informācijas plūsma, sabiedrības integrācija un sadarbība.

 

Pēdējās izmaiņas: 28.03.2014.