SIA „Preiļu saimnieks” veic iedzīvotāju aptauju par karstā ūdens pakalpojuma nepieciešamību vasaras mēnešos

11.04.2014.

SIA „Preiļu saimnieks” informē, ka pēc jaunā siltumenerģijas tarifa apstiprināšanas iedzīvotājiem saskaņā ar siltumskaitītāju rādījumiem būs jāmaksā par visu patērēto siltumenerģiju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai ne tikai apkures sezonas laikā, bet arī vasarā. Tādēļ SIA „Preiļu saimnieks”, sākot ar šī gada aprīli, veic visu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku rakstisku aptauju, lai noskaidrotu viedokli par karstā ūdens pakalpojuma nepieciešamību vasaras periodā, ja būs jāmaksā arī par karstā ūdens sistēmas uzturēšanu. Iedzīvotājiem aptaujā jāizdara izvēle: turpināt saņemt karstā ūdens pakalpojumu un norēķināties par saņemto karsto ūdeni un karstā ūdens sistēmas nodrošināšanai faktiski patērētās siltumenerģijas daudzumu katrai mājai vai no karstā ūdens atteikties pavisam.

Līdz ar jaunpieņemtā siltumenerģijas tarifa stāšanos spēkā arī karstā ūdens viena kubikmetra uzsildīšanas pakalpojums būs ievērojami lētāks, jo siltuma tarifa samazinājums ir būtisks, kas ļauj nodrošināt šo pakalpojumu lētāk, nekā tas būtu pie pašreizējā tarifa.

Visās daudzdzīvokļu mājās, kuras līdz šim esam paspējuši aptaujāt, iedzīvotāju vairākums ir lēmis par karstā ūdens pakalpojuma saņemšanu, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 876, kuri paredz norēķinus pēc siltumskaitītājiem par faktiski patērēto siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai un karstā ūdens tīkla uzturēšanai (cirkulācijai): Aglonas iela 29, Jaunā iela 1, Jelgavas iela 2, Liepu iela 1, Liepu iela 6, Liepu iela 7, Liepu iela 23, Liepu iela 26, N.Rancāna iela 1.

Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri ir izpratuši jaunā pakalpojuma uzturēšanas nepieciešamību un jauno uzskaites un atmaksas kārtību!

Inese Šņepste, SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 11.04.2014.