Sasniegumi Latgales novada Skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā

03.04.2014.

Preiļu novada Skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa laureāti 3.aprīlī Jēkabpilī, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā piedalījās Valsts Izglītības satura centra rīkotajā konkursa 2.kārtā Latgales novadā. Skatuves runas konkursā 33 dalībnieku konkurencē visaugstāko punktu skaitu (49 no 50 punktiem) un 1.pakāpes diplomu ieguva Elizabete Stalidzāne no Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra teātra grupas „Kājām gaisā” (skolotāja Vilhelmīne Jakimova), 1.pakāpes diplomu ieguva arī Preiļu Valsts ģimnāzijas 1.kursa audzēkne Santa Fedotova (47,3 punkti) (skolotāja Silvija Kivko) un Preiļu 1.pamatskolas 3.c klases skolniece Rūta Logina (46 punkti) (skolotāja Lolita Adamoviča).

 

Savukārt literāro uzvedumu konkursā 6 grupu konkurencē visaugstāko (39 no 40 punktiem)  novērtējumu, 1.pakāpes diplomu ieguva Preiļu novada bērnu un jauniešu centra teātra grupas „Kājām gaisā” audzēkņu literārais uzvedums „Preiļi, Preiļi, tu pilsēta mana!”, kurā tika prezentēta Preiļu pilsēta – atspoguļotas interesantākās apskates vietas un popularizēti īpaši pilsētas iedzīvotāji un viņu nodarbošanās (tekstu autori- Jānis Gurgons, Rasma Svikle, Anita Urča, Inga Gaile, u.c.), skolotāja Vilhelmīne Jakimova.

Konkursu vērtēja Jānis Kaijaks – aktieris, režisors un pedagogs, Dace Jurka – Valsts izglītības satura centra vecākā referente un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra pārstāve Dzintra Lindāne.

Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursu organizē ar mērķi izkopt bērnos un jauniešos nacionālo un valstisko identitāti, emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku.

Anita Kolosova
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktores vietniece
t.65381395
09.04.2013.

Pēdējās izmaiņas: 03.04.2014.