Preiļu novada uzņēmēji gūst pieredzi Rēzeknē

04.04.2014.

4. aprīlī Preiļu novada uzņēmējiem bija iespēja doties pieredzes braucienā uz Rēzekni, kuras ietvaros apmeklēja Rēzeknes ražošanas uzņēmumus, kā arī iepazinās ar Rēzeknes uzņēmēju veiksmes stāstiem, sadarbību ar pašvaldību un citām uzņēmēju organizācijām Latvijā.

Dienas pirmajā pusē preilieši viesojās divos uzņēmumos, kuri ir aktīvi Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedri un vieni no tās dibinātājiem. Pirmais pieturas punkts bija Finiera saplākšņa ražotnes SIA „Verems” apmeklējums uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Jāņa Stara vadībā. Uzņēmums ir AS „Latvijas Finieris” meitas komercsabiedrība, kas specializējusies mežizstrādē, kokapstrādē, kokmateriālu iepirkšanā un vairumtirdzniecībā. Tālāk devāmies uz metālapstrādes uzņēmumu SIA „NOOK”, kurš kopš 1991. gada ir specializēts zāģripu ar cietkausējuma plāksnītēm, tērauda zāģripu, zāģu vertikālajiem gateriem un ēveļnažu ražotājs. Abu uzņēmumu vadība mūs iepazīstināja ar uzņēmuma darbības specifiku un piedāvājuma klāstu, ļaujot klātienē apskatīt preču izgatavošanas procesa gaitu.

Rēzeknes Uzņēmēju biedrības valdes locekle Skaidrīte Baltace vizītes laikā mūsu uzņēmējiem pastāstīja, ka Rēzeknē Uzņēmēju biedrība darbojas jau piekto gadu, šobrīd apvienojot 27 pilsētas un novada dažādu nozaru uzņēmumus, mācību un finanšu institūcijas. Lai iepazītu ikviena biedra darbības jomu, sākotnēji uzņēmēji viesojušies viens pie otra, iegūstot kontaktus un attīstot kopīgas sarunas profesionālā gultnē. Biedrība, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, rīkoja dažādu tēmu apmācības, seminārus un pieredzes braucienus. Šobrīd biedrība ik mēnesi rīko tematiskās sanākšanas, pieaicinot dažādu jomu speciālistus un pašvaldības pārstāvjus. Vizītes noslēgumā Preiļu novada uzņēmējiem tika piedāvāta iespēja piedalīties vienā no ikmēneša sanāksmēm. Tematiskajā diskusijā par ekonomikas procesu attīstību ar savu viedokli dalījās Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) vadītājs Vladislavs Stankevičs un AS „Swedbank” galvenais ekonomists Latvijā Mārtiņš Kazāks.

Vladislavs Stankevičs klātesošos iepazīstināja ar LUC plānotajām aktivitātēm – par Latgales pārstāvniecības Vecrīgā piedāvātajām iespējām izmantot bezmaksas iespēju reklamēt sevi Rīgā, nodrošinot no savas puses informatīvos materiālus un produkcijas paraugus. Pārstāvniecības izveide ir viens no pasākumiem Latgales uzņēmumu atbalstam un attīstībai. Vladislavs Stankevičs pastāstīja par plānoto uzņēmēju braucienu uz Somiju, kur mūsu ražotājiem tiks organizētas tikšanās ar Somijas uzņēmējiem kontaktu nodibināšanai un sadarbības veicināšanai.

AS „Swedbank” galvenais ekonomists Latvijā Mārtiņš Kazāks uzņēmējiem sniedza ieskatu Latvijas ekonomikas tendencēs, akcentējot būtiskus punktus, kas jāņem vērā, lai uzlabotu ekonomisko situāciju valstī, proti, valsts līmenī ļoti nopietni jādomā par izglītības kvalitāti – tai jābūt starptautiski konkurētspējīgai un ar starptautiski atzītu kvalitāti. Tāpat jācenšas izskaust ēnu ekonomiku, kas pašreiz mūsu sabiedrībā tiek uztverta kā normāla parādība, viens no iespējamajiem risinājumiem – nodokļu politikas maiņa un būtiskas nodokļu atlaides jaundibinātiem uzņēmumiem.

Preiļu pārstāvjiem aizvadītā diena bija iespēja izkļūt no ierastās darba vides, izzinot rēzekniešu uzņēmumu darba specifiku, iegūstot jaunu pieredzi un kontaktus. Redzētie piemēri ir labs ideju un iedvesmas avots mūsu uzņēmējiem, kas pēdējā laikā ir jūtami aktivizējušies un ir gatavi apvienoties, lai kopā attīstītu uzņēmējdarbības vidi Preiļu novadā. 12. martā Preiļu novada uzņēmēji un lauksaimnieki, pulcējoties uz diskusiju par novada un uzņēmējdarbības attīstības perspektīvām, pieņēma lēmumu turpināt sarunas un organizēt regulāras tikšanās, lai dalītos pieredzē, izteiktu priekšlikumus un risinātu problēmas.

Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja Ineta Liepniece norāda: „Šādi braucieni noteikti jāpraktizē biežāk, jo ir iedvesmojoši pavērot citu uzņēmēju darbošanos, kas noteikti rosina uz jaunām idejām arī pašus. Cilvēku spējas ir neierobežotas, tikai jāatrod īstie sabiedrotie un domubiedri, kas palīdz mūsu idejām pārtapt par īstenību – ir jāmeklē, jābrauc, jāiepazīst citu pieredze, jāpārņem labākais, jāpilnveido esošais un jāsadarbojas”.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 04.04.2014.