Sākoties siltajam laikam notiks ceļu un ielu remontdarbi

08.04.2014.

Šī gada 27. martā pašvaldībā ir noslēgti līgumi ar uzņēmējiem, kuri veiks Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus 2014. gadā.

Grants segumu ikdienas uzturēšanas darbus veiks VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons, paredzētais finansējums šo darbu veikšanai sastāda 57 000 EUR. Lai gan oficiāli 2014. gada vasaras sezona sākas 1. aprīlī, jau 28. martā tika uzsākta novada grants ceļu planēšana, un 7. aprīlī praktiski visi ceļi (izņemot dažus ceļus Saunas pagastā) tika pirmo reizi noplanēti.

Šajā vasaras sezonā paredzēts veikt arī ceļu periodiskās uzturēšanas darbus: Aizkalnes pagastā ieplānots ceļu „Vingri – Želvi” un „Aizkalne – Zaļumi” remonts, Preiļu pagastā notiks ceļa „Anspoki – Štolderi” remonts, Pelēču pagastā tiks remontēts „Rēzeknes ceļš – Lukna”, Saunas pagastā – ceļš „Smelteri – Rudzdobes”. Šiem darbiem atvēlēti 64 000 EUR.

Melnā seguma ikdienas uzturēšanas darbus veiks SIA „Krustpils”. 60 000 EUR paredzēti atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remontam novada ielās un asfalta seguma bedrīšu remontam ar karsto asfaltbetonu. Ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju, kur kārtas vidējais biezums – 4 cm, tiks veikts bedrīšu remonts Preiļos, Talsu ielas posmā no Liepājas ielas līdz Atpūtas ielai un A. Rancāna ielā. Paredzams, ka iestājoties siltākam laikam, bedrīšu remonts pilsētas ielās varētu sākties aprīļa beigās vai maija sākumā, kad sāks darboties asfaltbetona ražotne Jēkabpilī. Remontus paredzēts pabeigt līdz 15. jūnijam.

Neparasti siltā ziema ļāvusi ietaupīt līdzekļus, kas bija novirzīti ceļu attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšanai. No 33 500 EUR trijos mēnešos izlietoti tikai 5299,63 EUR, tātad daļu no šiem līdzekļiem varēs novirzīt citiem darbiem.

Aprīlī beidzas iepirkums projektam „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/009, kura ietvaros šogad plānots veikt vairāku ielu asfaltēšanu pagastos. Aizkalnes pagasta Aizkalnes ciemā ieplānots uzlikt jaunu asfaltsegumu 1,613 km garumā Jaunības, Torņa, Pumpura un Vītolu ielās, Saunas pagasta Prīkuļu ciemā asfaltēšanas darbi paredzēti Miera, Mehanizatoru, Miera iela – Mehanizatoru, Zaļā, Liepu un Skolas ielās 3,202 km garumā. Pelēču pagasta Pelēču ciemā jauns asfalts ieplānots Jaunatnes ielā 0,445 km garumā. Savukārt, Preiļu pilsētā asfaltēšanas darbi plānoti Lauku, Nākotnes, Dārzu ielās un Celtnieku ielas posmā 0,900 km garumā. Preiļu pagastā paredzēta arī gājēju ietves un veloceliņa izbūve posmā no Preiļu pilsētas robežas līdz Līču ciemam – kopā 0,822 km garumā.

Tuvākajā laikā kļūs zināms arī uzvarētājs iepirkumam „Daugavpils ielas seguma 2. kārtas rekonstrukcija Preiļos”, kur paredzēts ieklāt jaunu asfaltbetona segumu 1,383 km garumā posmā no Liepājas ielas līdz pilsētas robežai.

Juris Kovaļevskis,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Pēdējās izmaiņas: 08.04.2014.