Mentoru vadībā Latvijas un Lietuvas profesionālo skolu audzēkņi izstrādājuši biznesa plānus

07.04.2014.

„Lai būtu pats laimīgs, dāvā laimi arī citiem”, ar šādu devīzi izstrādāts viens no jauniešu biznesa plāniem, kas bija prezentēti marta nogalē Latgales vēstniecībā “GORS”  projekta „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība”  LLIV – 325„EDUCATE FOR BUSINESS” mentoringa programmas ietvaros.

 

Gandrīz gadu mentori sniedza atbalstu Latvijas un Lietuvas profesionālo skolu audzēkņiem uzņēmējdarbības prasmju attīstībā, ideju ģenerēšanā, lai nākotnē jaunie speciālisti varētu uzsākt savu biznesu. Audzēkņi paaugstināja kompetenci un pašnovērtējumu, kā arī attīstīja  prasmes un iemaņas biznesa plāna izstrādē. Sadarbībā ar mentoriem izstrādāti biznesa plāni, kas būs pamats jauniešu uzņēmējdarbības sākumam.

 

Mentoringa programmas noslēguma  tikšanās bija veltīta audzēkņu biznesa plānu prezentācijām, diskusijām par programmas norisi un jauniem ieteikumiem. Jaunieši prezentēja interesantas, noderīgas un arī atraktīvas idejas: galdniecības izstrādājumu ražotne, kas  ražos dārza atpūtas soliņus no masīva apaļkoka; kafejnīca ar interaktīviem elementiem;  automobiļu un komerctransporta virsbūvju apkopes un remonta centra izveide; vieglo automobiļu remonta serviss, kas aprīkots ar jaunākajām iekārtām; šūšanas darbnīca, kas radīs acij tīkamas un aizraujošas interjera preces mājai. Biznesa idejā bija padomāts arī par inovatīvu pieeju lauku tūrisma attīstībā.

 

Viduslatgales profesionālās vidusskolas audzēkne Baiba Upeniece uzsvēra: „Šī programma iedrošināja jauniešus izdomāt un izveidot sava biznesa projektu. Visi  jaunieši atzina, ka bija ļoti labi mentori – zinoši, gudri, izpalīdzīgi, ar jauno tendenču un aktualitāšu piedāvājumu. Rezultātā  sanāca ražīgs kopdarbs, kas būs noderīgs mūsu darba gaitās. Vienmēr kaut ko uzsākt ir drošāk, ja blakus ir profesionālis. Esmu  pēdējā kursa studente, tāpēc domāju, ka savu biznesa ideju turpināšu attīstīt pavisam nopietni.  Mentoringa programma bija ļoti interesanta un vajadzīga, novēlu arī citiem jauniešiem piedalīties līdzīgos projektos.”

 

Savukārt mentori atzina, ka audzēkņi  ar interesi iesaistījās biznesa plānu izstrādē, aktīvi piedalījās diskusijās, kurās tika izrunāti dažādi biznesa plāna, uzņēmuma vadības un personāla aspekti, uzņēmējdarbības veidi, iespējamie riski un to novēršana, naudas plūsmas sastāvdaļas, mikrokreditēšanas programmas, investīciju finansēšanas plāni, uzņēmumu reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā, nodokļu sistēma jaunajiem uzņēmumiem, finansējuma piesaistīšanas iespējas, izmantojot ES finansētās programmas, kā arī banku aizdevuma programmu piedāvājums.

Galvenais mentors Jānis Leilands noslēgumā atzīmēja, ka  jauniešu un mentoru  sadarbība bija veiksmīga un noderīga. Par mentoriem bija izvēlēti Latvijas un Lietuvas uzņēmēji, pieredzējuši profesionāļi un konsultanti, kuri uzkrājuši nozīmīgu biznesa un organizāciju vadības pieredzi, sekmīgi darbojoties dažādos biznesa sektoros. Jaunieši attīstīja savu komercdarbības potenciālu, izstrādāja reālu, detalizētu plānu sava biznesa uzsākšanai un attīstībai. Mentoringa programmas rezultātā paaugstinātas uzņēmējdarbības kompetences. Tas ir nopietns ieguldījums katra jaunieša nākotnē.

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „EDUCATE FOR BUSINESS” viens no uzdevumiem bija arī izveidot sadarbības platformu, kas sekmētu kvalitatīvas profesionālās izglītības attīstību Latvijā un Lietuvā, stiprinot, attīstot skolu sadarbību izglītības jomā, organizējot savstarpēju informācijas apmaiņu. Šī ideja veiksmīgi realizēta. Mentoringa programmas noslēgumā parakstīti sadarbības līgumi starp Latvijas un Lietuvas profesionālajām skolām.  Līgums paredz, ka tiks attīstīta skolu, izglītības institūciju, nozaru asociāciju un darba devēju sadarbība, veicināta kopēja Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības telpas izveide, kā arī kopīgi organizēti teorētiskās un praktiskās apmācības semināri, pieredzes apmaiņas braucieni audzēkņiem un skolotājiem, iepazīstinot audzēkņus un skolotājus ar jaunākajiem materiāliem, instrumentiem un tehnoloģiskajiem procesiem konkrētajās nozarēs. Pilnveidojot profesionālās izglītības programmas, attīstīt efektīvu sistēmu kopīgu starptautisko mācību programmu un projektu sagatavošanā un īstenošanā.

 

Sadarbības līgumus parakstīja Viduslatgales profesionālā vidusskola, Austrumlatgales profesionālā vidusskola, Alantas tehnoloģiju un biznesa skola, PIKC Rīgas Valsts tehnikums un  Utenas reģionālais profesionālās apmācības centrs.

 

Lai paaugstinātu jauniešu konkurētspēju un nodarbinātību Latvijas – Lietuvas pierobežā, projekta realizācijas laikā ieviestas arī kopīgas aktivitātes. 78 studenti piedalījās starptautiskā praksē, 12 studenti mentoringa programmā, 20 pasniedzēji piedalījās pieredzes apmaiņā, izveidota starptautisko prakšu vietu Latvijā un Lietuvā datu bāze, kas  piedāvā vairāk kā 200 prakses vietas kokapstrādes, autoremonta, tūrisma un ēdināšanas servisa, metālapstrādes, zirgkopības, zivkopības un ādas amatniecības nozarēs Eiroreģiona „Ezeru zeme” teritorijā. Projekta ietvaros profesionālās vidusskolas gan Latvijā, gan Lietuvā iegādājās jaunas iekārtas un darba galdus, kas jau tiek lietderīgi izmantoti audzēkņu praktiskajās apmācībās.

Kopējais projekta budžets – 795 780,56 EUR, t sk. ES  līdzfinansējums 85% – 676 413,48 EUR, nacionālais finansējums 15% – 119 367,08 EUR. 

 

Par projektu – http://www.ezeruzeme.lv/lv/projekti/educate-for-business/

Informāciju sagatavoja:

Zane Ločmele
Eiroreģions „Ezeru zeme“
Latvijas birojs
zane.info@inbox.lv

Foto:
Gunta Čižika

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.