Ceļš uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ir sācies!

07.04.2014.

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gadā, izglītības iestāžu kori aktīvi apgūst svētku repertuāru un piedalās novadu koru skatēs. Arī Preiļu novadā, ar mērķi veicināt izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru un jaukto koru māksliniecisko izaugsmi, kā arī pilnveidot audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas, 2014.gada 1.aprīlī notika Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru un jaukto koru konkursa 1.kārta, ko organizēja Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs.

Konkursā piedalījās Aglonas bazilikas Kora skolas koris (mākslinieciskā vadītāja Ieva Lazdāne, diriģentes Inga Dzalba un Irēna Ļeonova, koncertmeistare Jacinta Ciganoviča), Viļānu vidusskolas 5.-9.klašu meiteņu koris (diriģente Ligita Stramkale, koncertmeistare Biruta Vigupe), Preiļu 1.pamatskolas 5.-9.klašu meiteņu koris „Preilene” (diriģenti Intars Mežinieks un Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Ilze Savicka) un Preiļu Valsts ģimnāzijas jauktais koris (diriģente Ilze Rožinska, koncertmeistare Inese orinska).

Koru mākslinieciskos un tehnisko sniegumu vērtēja žūrija, kuras sastāvā darbojās Alberts Vucāns, Preiļu novada mūzikas un mākslas skolas direktors un Santa Karīna Oša, Preiļu novada mūzikas un mākslas skolas pedagoģe. Žūrijas locekļi atzinīgi novērtēja koru sniegumu, piešķirot pirmās pakāpes diplomus Aglonas bazilikas kora skolas korim un Preiļu 1.pamatskolas 5.-9.klašu meiteņu korim „Preilene”, bet otrās pakāpes diplomus – Preiļu Valsts ģimnāzijas jauktais korim un Viļānu vidusskolas 5.-9.klašu korim. Kori izvirzīti uz konkursa otro kārtu, kas jauktajiem koriem notiks Jēkabpilī 8.aprīlī un 5.-9.klašu koriem – 24.aprīlī Rēzeknē.

Aija Caune,
Preiļu novada bērnu un jauniešu
centra direktore

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.