Uzņēmēji pulcējas uz sarunu

12.03.2014.

Šī gada 12. martā Preiļu novada uzņēmēji un lauksaimnieki pulcējās domes zālē uz diskusiju par novada un uzņēmējdarbības attīstības perspektīvām. Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs prezentēja novadā sasniegto un iepazīstināja ar šajā gadā plānotajiem darbiem. Pasākumā piedalījās arī NVA Preiļu filiāles vadītājs Aleksandrs Goromiko, bet ar informāciju par NVA pakalpojumiem, kas būtu aktuāla Preiļu novada uzņēmējiem, uzstājās filiāles vadītāja vietniece Anita Anspoka. Uzņēmēji, kuriem jau ir bijusi sadarbības pieredze ar NVA, pauda savu viedokli par šo programmu lietderīgumu, izskanēja priekšlikums lielāku finansējumu novirzīt Komercdarbības uzsākšanas programmai, nevis „auklēties” ar to iedzīvotāju grupu, kuriem darba prieks ir zudis.

Lielu interesi izraisīja Latgales uzņēmējdarbības centra vadītāja Vladislava Stankeviča informācija par LUC plānotajām aktivitātēm. Jau jūnijā plānots uzņēmēju brauciens uz Somiju, kur mūsu ražotājiem tiks organizētas tikšanās ar Somijas uzņēmējiem kontaktu nodibināšanai un sadarbības veicināšanai. Šāda veida brauciens jau tika organizēts pagājušajā gadā uz Mazpolijas reģionu Krakovu, kurā piedalījās  arī 5 uzņēmēji no Preiļu novada. Savukārt 16. maijā Daugavpilī notiks Biznesa forums, uz kuru ieradīsies dažādu nozaru uzņēmēji no Polijas, kā arī pārstāvji no Moldovas Ziemeļu reģiona, Krievijas (Dubnas pilsēta) un citām valstīm. Tos Preiļu novada uzņēmējus, kuriem ir interese paplašināt biznesu ārpus Latvijas, aicinām piedalīties forumā.

Lauku atbalsta dienesta  vadītājs Uldis Koņečnijs klātesošos informēja par  tiešo maksājumu veidiem, saņemšanas nosacījumiem un provizoriskajām likmēm 2014. gadā, kā arī par plānotajām atbalsta intensitātēm projektu konkursos. Tikšanās laikā tika pārspriesti dažādi sadzīviski jautājumi, kuri jāatrisina, lai pilsētas koptēls kļūtu vēl pievilcīgāks gan tūristiem, gan pilsētas iedzīvotājiem. No uzņēmēju puses tika izteikts priekšlikums bez esošajiem pasākumiem novadā organizēt vēl vairāk liela mēroga kultūras pasākumu, kas veicinātu apkārtējo novadu iedzīvotāju pieplūdumu un reizē arī mazo uzņēmumu attīstību.

Šādus informatīvus pasākumus uzņēmējiem plānots organizēt biežāk, lai sanāktu kopā, dalītos pieredzē, izteiktu priekšlikumus sava novada attīstībai.

24. martā Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā tika organizēts bezmaksas seminārs „BIZNESA MODELĒŠANA”, kurā 16 Latgales reģiona uzņēmēji iepazinās  ar aktuālāko biznesa veidošanas un pārveidošanas metodiku pasaulē. Semināru vadīja Dāvids Štēbelis un Kārlis Apkalns – pieredzējuši biznesa treneri un konsultanti.

27. martā Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā „e-prasmju” nedēļas ietvaros mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tika piedāvāts Valsts darba inspekcijas seminārs par interaktīvu rīku darba vides risku novērtēšanai, bet 4. aprīlī – pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzekni, lai iepazītos ar turienes ražotnēm.

Ineta Liepniece,
Preiļu novada uzņēmējdarbības centra vadītāja 

Pēdējās izmaiņas: 12.03.2014.