20. maijā Preiļu novada dome rīko atkārtotu izsoli par nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Liepu ielā 1-18, Preiļos, atsavināšanu

20.05.2014.

Preiļu novada dome 2014. gada 20. maijā plkst. 13.00 rīko atkārtotu izsoli par nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Liepu ielā 1-18, Preiļos, atsavināšanu. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā ww.preili.lv (PDF) 

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 06.05.2014. līdz 20.05.2014. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 5000,00 nodrošinājums – EUR  500,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.