Atvērto durvju diena Preiļu Valsts ģimnāzijā

09.04.2014.

9. aprīlī mūsu skolā notika Atvērto durvju diena, kurā piedalījās pietiekami liels skaits interesentu. Sākumā visi pulcējās aktu zālē, kur varēja uzklausīt ģimnāzijas absolventu Kristīnes Mūrnieces un Gunta Veiguļa pārdomas par ģimnāzijā pavadīto laiku, ieguvumiem un nozīmi turpmākajā dzīvē. Devīto klašu audzēkņiem ģimnāzisti sagatavoja izsmeļošu informāciju par iespējām piedalīties starptautiskajos projektos, ārpusstundu un sporta aktivitātēs, pulciņos, skolēnu mācību uzņēmumos. Par izglītības iespējām, iestājeksāmeniem un citām aktuālām lietām ciemiņus informēja ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa.

Tālāk visi devās ekskursijā pa skolu. Sporta zālē jauniešiem bija iespēja vērot, kā 1.D kursa meitenes kopā ar sporta skolotāju Ainu Leikuci stepoja, savukārt informātikā 3.D kursa puiši iepazīstināja ar robotikas iespējām. Sīkāk par IT pastāstīja direktores vietnieks informātikas jomā Juris Erts. Noslēgumā visi tika aicināti uz ķīmijas eksperimentu demonstrējumiem, kurus sagatavoja 2.D ķīmijas profilkursa audzēkņi skolotājas Valentīnas Pastares vadībā. Liels paldies visiem ģimnāzistiem un pedagogiem par atbalstu un atsaucību Atvērto durvju dienas organizēšanā!

Ingūna Patmalniece,
direktores vietniece audzināšanas darbā

 

Pēdējās izmaiņas: 09.04.2014.