Ar 3. aprīli tiek atcelti noteiktie transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi pašvaldības autoceļiem pavasara periodā

03.04.2014.

       Līdz ar klimatisko apstākļu uzlabošanos ar 2014. gada 3. aprīli tiek atcelti saskaņā ar 15.12.1998. Ministru kabineta noteikumu Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” 4.2. punktu noteiktie transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi Preiļu novada pašvaldības autoceļiem pavasara periodā. 

Pēdējās izmaiņas: 03.04.2014.