LDDK: nozaru ģenerālvienošanās veicinās godīgu konkurenci nozaru līmenī

02.04.2014.

Valsts tautsaimniecības kopējā konkurētspēja ir lielā mērā atkarīga no atsevišķu tās nozaru un uzņēmumu konkurences apstākļiem un nosacījumiem, tostarp konstruktīvas darba tirgus jautājumu risināšanas, vienlīdzīgas konkurences, darba ražīguma un dzīves līmeņa pieauguma, ēnu ekonomikas samazināšanas un nozaru likumdošanas uzlabošanas.

Šos faktorus kā būtiskākos turpmākai Latvijas ekonomikas konkurētspējas celšanai ilgtermiņā uzsver Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), kuras uzdevumā pētnieks Gints Klāsons, balstoties uz starptautiski aprobētu metodiku un labās prakses piemēriem, izstrādāja nozaru sociālā dialoga stiprināšanas vadlīnijas.

Būtiska daļa šajās vadlīnijās veltīta informācijai par nozaru ģenerālvienošanos kā nozīmīgu nozaru konkurētspējas veidošanas mehānismu, kā arī sakārtotas uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai nozaru līmenī. Līdztekus vadlīnijās ir sniegts detalizēts pārskats par sociālā dialoga procesu un pieredzi Latvijā, kā arī nozaru sociālā dialoga īstenošanas praktisko soļu izklāsts.

LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „Nozaru ģenerālvienošanās pirmsākumi meklējumi rietumvalstu praksē, kur pašlaik sociālais dialogs ļoti attīstīts un izmantots, lai sekmētu sakārtotu uzņēmējdarbības vidi. Sociālā dialoga attīstības perspektīvā, sekojot pasaules pozitīvajam piemēram, ar izstrādātajām vadlīnijām vēlamies palīdzēt sakārtot uzņēmējdarbības vidi Latvijā nozaru līmenī, sekmējot nozaru darba devēju un darba ņēmēju apbusēju sadarbību.”

Latvijā ģenerālvienošanās atsevišķās nozarēs ir bijušas un pašlaik pastāv – tādas noslēguši, piemēram, dzelzceļa, vieglo taksometru un būvmateriālu ražošanas nozaru darba devēji un arodbiedrības. Priekšrocības, ko sniedz noslēgta ģenerālvienošanās,– nozarē tiek sakārtota darba vide, nosakot, piemēram, nozarē strādājošo darba algas, darba apstākļu obligātās prasības u.tml. jautājumus. Plašākā kontekstā ģenerālvienošanās definē nozares kopējos attīstības mērķus un darba devēju un darba ņēmēju sadarbības principus.

Īstenojot projektu par nozaru sociālā dialoga attīstību un izstrādājot vadlīnijas nozaru sociālā dialoga stiprināšanai, LDDK vēlas aktualizēt nozaru ģenerālvienošanās jautājumu un sekmēt ģenerālvienošanos noslēgšanu, lai veicinātu nozaru ekonomisko attīstību, kā arī lai sociālo partneru kopīgiem spēkiem sasniegtu kopīgus mērķus, lai nodrošinātu sociālā miera ievērošanu Latvijā.

Nozaru sociālā dialoga stiprināšanas vadlīnijas izstrādātas LDDK īstenotā un Globālā fonda cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai līdzfinansētā projekta “Nozaru sociāla dialoga uzlabošana” (Nr.2012/104577) ietvaros.

Kontakti:
LDDK PRESES DIENESTS
Tālr.: 67225162 | E-pasts: prese@lddk.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.