Pašvaldība sadarbosies ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”, lai nodrošinātu naktspatversmes pakalpojumu Preiļos

27.03.2014.

27. marta domes sēdē deputāti skatīja Latvijas Republikas Valsts policijas un biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” piedāvājumu par sadarbību naktspatversmes pakalpojumu sniegšanā, Preiļu policijas iecirkņa telpās, Talsu ielā 2.  Balsojot tika pieņemts lēmums slēgt sadarbības līgumu uz trīs mēnešiem ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” par naktspatversmes pakalpojumu sniegšanu un patapinājuma līgumu ar Latvijas Republikas Valsts policiju par telpām Talsu ielā 2, Preiļos, kā arī veikt nepieciešamos remontdarbus naktspatversmes iekārtošanai Preiļu policijas iecirkņa telpās.

„Latvijas Sarkanais Krusts” nodrošinās sociālu pakalpojumu – naktspatversmes pakalpojumu personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām pilngadīgām personām, tajā skaitā personām alkohola un citu apreibinošu vielu reibumā. Pakalpojums tiks nodrošināts no plkst. 18:00 līdz 08:00.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine 

Pēdējās izmaiņas: 27.03.2014.