Pašvaldība rīkos kopīgas aktivitātes sadarbības stiprināšanai ar Baltkrieviju izglītības, sporta un tūrisma jomā

27.03.2014.

27. marta domes sēdē deputāti lēma par Glubokoje izglītības, sporta un tūrisma rajona nodaļas (Baltkrievija) un Baltkrievijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Glubokoje rajona organizācijas piedāvājumu par sadarbības līguma slēgšanu.

Tika pieņemts lēmums slēgt sadarbības līgumu uz pieciem gadiem, kura mērķis ir Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas radniecīgo organizāciju ciešu sakaru izveidošana un turpmākā uzturēšana, apmaiņa un sadarbība starp izglītības iestāžu pedagogiem un skolēniem, sociālās partnerības jautājumu pētīšana un darba pozitīvās pieredzes apmaiņa profesionālo un sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizsardzības jomā.

Atgādinām, ka 2011. gada 24. janvārī Preiļos tika noslēgts sadarbības līgums ar Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala Glubokoe rajona padomi, kurš paredz sadarbību starp abām pašvaldībām sekojošās jomās: ekonomikas, vietējās pārvaldes, veselības aizsardzības, lauksaimniecības, kultūras un izglītības jomās, sportā un tūrismā 

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine 

Pēdējās izmaiņas: 27.03.2014.