Skolēniem tiks nodrošināts darbs vasaras brīvlaikā

27.03.2014.

27. marta sēdē domnieki apstiprināja noteikumus par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā.

Informējam, ka šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, Preiļu novada skolēniem tiek piedāvāta iespēja vasaras brīvlaika daļu izmantot lietderīgā darbā savā pilsētā vai lauku ciematos.

Preiļu novada dome aicina pieteikties darbam vasarā skolēnus no 13 līdz 18 gadiem, kuri mācās Preiļu novada vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs un kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novadā. Lai pieteiktos dalībai, vecākiem vai aizbildņiem līdz 16. maijam ir jāaizpilda iesniegums, kuram jāpievieno ārsta izziņa par veselības stāvokli (forma 027), dokumenti jāiesniedz Preiļu novada domes klientu pieņemšanas un apkalpošanas punktā vai Preiļu novada pagastu pārvaldēs.

Noteikumi un iesnieguma forma (PDF)

Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni strādās divas nedēļas, 13 un 14 gadus veci skolēni tiks nodarbināti ne vairāk kā četras stundas dienā, bet jaunieši no 15 gadu vecuma strādās sešas stundas dienā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.

Saskaņā ar noteikumiem priekšroka darbam vasaras brīvlaikā tiek dota skolēniem no audžuģimenēm, daudzbērnu ģimeņu bērniem un skolēniem no trūcīgām ģimenēm.

Nodarbinātības projekts ilgs 2014. gada jūnija, jūlija un augusta mēnešos.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.