Iedzīvotāji tiks apbalvoti ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem

27.03.2014.

27. marta Preiļu novada domes sēdē deputāti, pamatojoties uz nolikumu „Par Preiļu novada domes Atzinības raksta piešķiršanu” un izvērtējot saņemto iestādes vadītāja iesniegumu, atbalstīja priekšlikumu apbalvot ar Preiļu novada domes Atzinības rakstu sekojošas personas sakarā ar Preiļu Mūzikas un mākslas skolas 50 gadu jubileju:

  • Mariannu Abricku, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes skolotāju – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un audzēkņu mākslinieciskās jaunrades spēju attīstībā;
  • Laimu Sondori, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieci – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un audzēkņu muzikālo spēju attīstībā;
  • Antoņinu Mihailovu, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes skolotāju – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un jaunās paaudzes muzikālajā izglītībā;
  • Artūru Savicki, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes skolotāju – par ieguldījumu jaunās paaudzes muzikālajā izglītībā;
  • Irinu Skvorcovu, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes skolotāju – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un audzēkņu muzikālo spēju attīstībā;
  • Edgaru Znutiņu, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes skolotāju – par ieguldījumu jaunās paaudzes muzikālajā izglītībā un kultūrvērtību stiprināšanā;
  • Ivaru Sitniku, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas saimniecības vadītāju – par ilggadēju un apzinīgu darbu.

Ar Preiļu novada domes Atzinības rakstu apbalvoja arī SIA „M.T.Z. – Serviss” servisa centra vadītāju Preiļos Vitoldu Luriņu – par ieguldījumu un profesionālu darbu tehniskā līmeņa paaugstināšanā lauksaimniecības sektorā Preiļu novadā.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine 

Pēdējās izmaiņas: 27.03.2014.