Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” iegādāsies jaunas mēbeles

27.03.2014.

Lai aprīkotu desmit grupiņas ar jaunām mēbelēm bērnudārzā „Pasaciņa” Celtnieku ielā 10A pēc iestādes siltināšanas darbiem, 27.marta domes sēdē deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu īstenot izglītības iestāžu investīciju projektu „Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” un ņemt aizņēmumu Valsts kasē uz 10 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi.

Projekta priekšfinansēšanai nepieciešamais finansējums sastāda 38865 euro. Aizņēmuma pamatsummas atmaksa tiks veikta ar atlikto maksājumu, sākot ar 2015. gada septembra mēnesi, aizņēmuma atmaksu garantējot ar novada domes budžetu.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine 

Pēdējās izmaiņas: 27.03.2014.