Preiļus apmeklē Ungārijas Republikas vēstnieks Latvijā Gābors Dobokai

28.03.2014.

28. martā Preiļus darba vizītē apmeklēja Ungārijas Republikas vēstnieks Latvijā Gābors Dobokai (Gábor Dobokay) un Ungārijas Goda konsule Ariana Župika.

Mūsu ciemiņi piedalījās Grāmatu svētku atklāšanā Preiļu kultūras namā. Vēstnieks savā uzrunā dalījās priekā par iespēju būt klāt šādā lielā un interesantā kultūras pasākumā un pasniedza dāvinājumu Preiļu Galvenajai bibliotēkai. Ungāru rakstnieces Āgnešas Bālintas grāmata jauniešiem „Vējainā ģimene”, ko no ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse, tagad saņems visas novada bibliotēkas.

Interesanta izvērtās vēstnieka un Goda konsules tikšanās Preiļu 1. pamatskolā ar 7. klašu skolēniem. Gābors Dobokai un Ariana Župika pastāstīja par izdotās grāmatas autori un tulkotāju, tika demonstrēta video filma par Ungāriju, un jauniešiem bija iespēja uzzināt daudzus interesantus faktus par centrālās Eiropas valsti Ungāriju. Uz skolēnu jautājumiem atbildēja pats vēstnieks. Tikšanās noslēgumā konkursu par Ungāriju bija sagatavojusi Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova, un, protams, ka par pareizajām atbildēm balvā tika dāvinātas grāmatas.

Gābors Dobokai un Ariana Župika dienas otrajā pusē tikās ar domes priekšsēdētāju Aldi Adamoviču, domes izpildinstitūcijas pārstāvjiem un deputātiem. Aldis Adamovičs iepazīstināja ciemiņus ar Preiļu novadu, pastāstīja par daudzajiem pārrobežu projektiem, ko realizē pašvaldība. Vēstnieks ieskicēja abu valstu – Latvijas un Ungārijas – līdzīgo vēsturisko attīstību, un abas puses vienojās, ka šis apstāklis varētu būt labs priekšnoteikums draudzības saikņu veidošanai – kopēju projektu realizēšanai un sadarbībai starp Preiļu novada domi un kādu no pašvaldībām Ungārijas Republikā.  

Vēstnieks izteica gandarīju par mūsu sakopto pilsētu, jo jau pagājušā gada rudenī, braucot garām Preiļiem, Gāboram Dobokai bija iespēja Preiļus skatīt dzelteno rudens lapu rotā. Vēstnieks un Goda konsule apmeklēja arī Leļļu galeriju, izsakot gandarījumu par mākslinieces Jeļenas Mihailovas radošo veikumu.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 28.03.2014.