Pašvaldības policijas informācija par darba rezultātiem martā

01.04.2014.

Preiļu novada pašvaldības policija šī gada martā par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem sastādījusi 54 administratīvo pārkāpumu protokolus, no tiem: par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī – 23 protokoli, par domes saistošo noteikumu pārkāpumiem – 13 protokoli, par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē – 4 protokoli, no tiem – 1 protokols – paziņojums. 3 protokoli sastādīti par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 3 – par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu, 6 – par dzīvošanu bez derīga personību apliecinoša dokumenta (deklarētās dzīvesvietas), 2 protokoli sastādīti par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu.

Mēneša laikā ir saņemta un apstrādāta informācija par dažāda veida drošības un sabiedriskās kārtības traucējumiem novada administratīvajā teritorijā, kopā ir bijuši 44 izsaukumi un pieteikumi. 13 gadījumos izskatīti fizisku un juridisku personu iesniegumi (pieteikumi) un sniegtas atbildes uz tiem.

Darba procesā ir sagatavoti un izsūtīti 58 dažāda veida administratīvie materiāli iestādēm, juridiskām un fiziskām personām, veikti 8 pasākumi ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa amatpersonām drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novada administratīvajā teritorijā, kā arī veikti 5 makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroles pasākumi Preiļu novada ūdenstilpēs..

Jānis Trubačs,
Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks

 

Pēdējās izmaiņas: 01.04.2014.