Marts – matemātikas un dabas zinību mēnesis Preiļu 1.pamatskolā

11.03.2014.

14. martā, kas ir pirmā puse no skaitļa p, matemātiķi, programmētāji un citi, kam ir kāds sakars ar informācijas tehnoloģijām, atzīmē skaitļa π (pī) dienu. 14.marts ir arī Alberta Einšteina dzimšanas diena. Šogad tika turpināta iepriekšējā mācību gadā aizsāktā tradīcija atzīmēt šos svētkus arī mūsu skolā.

11.martā matemātikas, informātikas un fizikas pēcpusdienā pulcējās visi astoto klašu skolēni. Klašu komandas devās aizraujošā ceļojumā ar pieturām matemātikas, fizikas, informātikas stacijās.

Matemātikas stacijā skolēni uzkavējās pieturā – „Ceļojums koordinātu plaknē”, kur vajadzēta atsvaidzināt 6.klasē apgūtās iemaņas veidot zīmējumus koordinātu plaknē, darbojā pieturā – „Ģeometriskās konstrukcijas”, kur vajadzēja prast konstruēt trijstūri, taisnleņķa trapeci un paralelogramu, uzkavējās pieturā – „Atjautības uzdevumi”, kur vajadzēja parādīt erudīciju jautru un asprātīgu uzdevumu risināšanā, uzrādīja prasmi skaitļus kāpināt dažādās pakāpēs un pildīt darbības ar tiem pieturā – „Skaitļu labirinti” (dažkārt šie uzdevumi šķita tik sarežģīti, ka bija jāmeklē palīdzība matemātikas rokasgrāmatās), parādīja prasmi orientēties matemātikas jēdzienos dažādās valodās pieturā –  „Matemātiskā vārdnīca”. Jāuzteic 8.a klases skolēni, kuri savus uzdevumus veica ar lielu atbildību un ļoti kārtīgi. Uzdevumus bija sagatavojušas matemātikas skolotājas Ilona Isajeva, Inga Buka, Anna Dzidra Bernāne un Mairita Grišule.

Fizikas stacijā klasēm tika piedāvāts sadalīties darba grupās un veikt uzdevumus, šoreiz gan vairāk teorētiskus, kas ir saistībā ar kādu no fizikas tēmām, kurus bija sagatavojusi skolotāja Laila Vibornā. Uzdevumi atšķīrās arī pēc grūtības pakāpes. Vienai grupai bija jātiek galā ar krustvārdu mīklu „Skaņa”. Citiem nācās „atšifrēt” grafikos iekodēto informāciju par „Kustību”. Nākošajai grupai –veikt aprēķinus , izmantojot fizikas likumus un loģisko domāšanu. Un vēl citai grupai vajadzēja palauzīt galvu , lai atbildētu uz āķīgiem jautājumiem.

Vissaliedētākie skolēni izrādījās 8.b klasē. Grupa, kas ātrāk tika galā ar savu uzdevumu, steidzās palīgā citai, kura vēl nebija atrisinājusi savu. Izmantojot IT, skolēni prata atrast nepieciešamo informāciju ,  tādējādi uzzināt vēl nezināmo un veiksmīgi tikt galā ar uzdevumiem. Un tā draudzīgā gaisotnē tika paveikts vairāk kā citām klasēm.

Informātikas stacijā skolēniem bija jāuzrāda prasme ātri un precīzi atrast vajadzīgo informāciju interneta resursos – jautājumi bija gan par skaitli π, gan matemātikas pirmsākumiem Latvijā, kas izgudroja pirmo skaitļotāju, gan par sociālo tīklu darugiem.lv, gan par Ginesa rekordu grāmatā atrodamo informāciju, arī par aktualitātēm novadā un mūsu skolā. Jautājumus bija sastādījusi skolotāja Anna Dzidra Bernāne. Visātrāk ar prasītās informācijas iegūšanu tika galā 8.c klases skolēni.

Pēcpusdienas noslēgumā netika dalītas vietas komandām, jo ieguvēji bija visi skolēni, uzzinot kaut ko jaunu un atsvaidzinot savas zināšanas dažādos mācību priekšmetos.

Viena no π dienas svinēšanas tradīcijām ir „pī – rāga” („pie”) ar grieķu burta „π” attēliem, cepšana, tāpēc šogad pasākumu labprāt piekrita atbalstīt māturības skolotāja Inga Reine. Skolēniem darbojoties mājturības stacijā tas arī izdevās. Draudzīgā un saskanīgā gaisotnē 8.a klasē ,,п’’ zīmi izcepa Amanda, Laura un Artūrs. 8.b klasi pārstāvēja Iluta, Lauma, Daniels un Francis, bet visorganizētāk strādāja  Dagnija, Jūlija, Raimonds un Arnis no 8.c klases. Garšoja visiem – gan cepējiem, gan tiem, kas strādāja matemātikas, fizikas un informātikas stacijās.

26. martā matemātikas, dabaszinību un mājturības konkursā pulcējās 5.klašu skolēnu komandas. Skolēni mērojās spēkiem neapmaldīties matemātiskajos labirintos, risināt atjautības uzdevumus, saskatīt matemātiskās likumsakarības mākslā, parādīt savas zināšanas dabaszinību jautājumos, izmantot savas angļu valodas prasmes, risinot matemātikas uzdevumus. Kopā ar matemātikas skolotājām, jautājumus dabaszinībās bija sagatavojusi skolotāja Ieva Babre.

Visu klašu komandas uzrādīja līdzvērtīgus rezultātus un papildināja savas zināšanas ar jauniem faktiem. Veiksmīgākās komandas bija un par konkursa uzvarētājiem tika pasludinātas:

5.b klases komanda – 1.vieta

5.a klases komanda – 2.vieta

5.c klases komanda – 3.vieta

Arī 5.klašu skolēni konkursa noslēgumā nobaudīja pašceptos un garšīgos “pī – rāgus”.

Skolotājas Mairita Grišule, Laila Vibornā un Inga Reine

 

Pēdējās izmaiņas: 11.03.2014.