Apstiprina SIA „Preiļu saimnieks” 2013. gada pārskatu

27.03.2014.

2014. gada 27. marta sēdē Preiļu novada domes deputāti pieņēma zināšanai SIA „Preiļu saimnieks” 2013. gada pārskatu. Pārskats sastādīts atbilstoši likumdošanas prasībām, un to ir apstiprinājis zvērināts revidents.

SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks norāda, ka iepriekšējo gadu sabiedrība noslēgusi ar nelielu peļņu, kas sastāda 5,1% no kopējā apgrozījuma: „Šo peļņas daļu sastāda tas, ka aizvadītajā gadā rentabli strādāja mūsu koģenerācijas stacija, ražojot elektroenerģiju, kā arī apsaimniekošanas maksas uzkrājuma līdzekļi tika iekļauti uzņēmuma ieņēmumos, kuri vēl nav apgūti, jo daudzas mājas vēl nav izlēmušas to izlietojumu mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanai.”

Nodarbināto skaits sabiedrībā nav mainījies – strādā 145 darbinieki. 2013. gadā, racionāli strādājot, kopumā ir izdevies samazināt izdevumus vairākās pozīcijās: samazinājusies maksa par kurināmo, par pakalpojumiem, izejvielām un materiāliem, samazinājušās amortizācijas izmaksas. Savukārt izdevumi auguši par elektroenerģiju. Par iepriekšējo gadu uzņēmumam aprēķināti nodokļi: iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 97 462 lati, valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas – 194 861 lats, dabas resursu nodoklis – 10 430 lati, nekustamā īpašuma nodoklis 4 121 lats. Juridisko un fizisko personu parāds par komunālajiem pakalpojumiem uz šī gada 1. janvāri ir 476 707 tūkstoši latu.

Aizvadītajā gadu ar negatīvu bilanci noslēgusi Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa. Līdzšinējais ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs, kas ir spēkā no 2009. gada, ir viens no zemākajiem valstī un nesedz pakalpojuma reālās izmaksas. Būtiski augušas resursu un izejvielu cenas, uzņēmums ir veicis būtiskus ieguldījumus ūdensapgādes infrastruktūras atjaunošanā, tādēļ šobrīd ir uzsākts darbs pie jauna tarifa izstrādes. Vērā ņemamus zaudējumus rada infiltrāta jeb lietus un citu nokrišņu ūdeņu attīrīšana, kas šobrīd netiek apmaksāta.

2014. gadā SIA „Preiļu saimnieks” turpina strādāt visu savu klientu labā, lai nodrošinātu stabilus, ilgtspējīgus un drošus siltumapgādes, ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas, attīrīšanas un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumus gan esošajiem, gan potenciālajiem klientiem nākotnē. Kopumā sabiedrība strādā stabili, ar pozitīvu attīstības tendenci.

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 27.03.2014.